Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân

Cảm ơn bạn đã tải Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ và điều kiện trong phạm vi điều chỉnh, quy định các đối tượng áp dụng để đảm bảo chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân. Nghị quyết này quy định về chính sách và các điều kiện bảo đảm đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố được ban hành 13/05/2016.