Luật viên chức số 58/2010/QH12

Cảm ơn bạn đã tải Luật viên chức số 58/2010/QH12

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật viên chức số 58/2010/QH12 143,5 KB 29/01/2021 9:26:00 SA
Luật viên chức 2022 số 58/2010/QH12 bao gồm một số sửa đổi của Luật viên chức quy định rõ về quyền hạn, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng và quản lý viên chức trong đơn vị nhà nước. Mời bạn đọc tải mẫu Luật viên chức mới nhất để tham khảo thêm.
Xem thêm các thông tin về Luật viên chức số 58/2010/QH12