Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội 2021

Cảm ơn bạn đã tải Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội 2021

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Lịch thi viên chức giáo dục Hà Nội 2021 - Sở nội vụ Hà Nội đã ban hành Văn bản số 460/SNV-CCVC về hướng dẫn lịch thi viên chức giáo dục thành phố Hà Nội năm 2020-2021.