Hướng dẫn ôn thi trắc nghiệm viên chức tại nhà

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn ôn thi trắc nghiệm viên chức tại nhà

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Hướng dẫn ôn thi trắc nghiệm viên chức tại nhà - Đây là một trong những nội dung chính tại Công văn số 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021của Sở Nội vụ.