Điều kiện để giáo viên hợp đồng được đặc cách vào biên chế

Xét đặc cách giáo viên hợp đồng - Đây là vấn đề được rất nhiều giáo viên quan tâm xem điều kiện để đặc cách giáo viên hợp đồng vào biên chế là như thế nào. Trong bài viết ngày hôm nay HoaTieu.vn xin chia sẻ một số quy định về xét đặc cách giáo viên vào biên chế, mời các bạn cùng tham khảo.

Ngày 29/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định tuyển dụng quản lý công viên chức thực hiện chế độ hợp đồng. Trong đó quy định rõ về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức. Theo đó viên chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây sẽ được xem xét đặc cách vào biên chế.

Quy định xét đặc cách giáo viên vào biên chế

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP thì giáo viên hợp đồng có thể được xét đặc cách vào viên chức ngành giáo dục (không qua thi tuyển) khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (không kể thời gian thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn);

- Ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật giảng dạy trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

- Đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển vào viên chức, gồm:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

+ Không thuộc các trường hợp:

++ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

++ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Căn cứ vào theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận giáo viên hợp đồng vào viên chức không qua thi tuyển.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 336
0 Bình luận
Sắp xếp theo