Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu bản tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc xin kinh phí hỗ trợ. Mẫu nêu rõ nội dung của tờ trình, thông tin về kinh phí xin hỗ trợ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ là mẫu bản tờ trình được cá nhân tổ chức lập ra để xin được hỗ trợ kinh phí.

Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ nêu rõ:

Thông tin tổ chức làm đơn

Nội dung trình báo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo