Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn là mẫu bảng điểm dành cho người phỏng vấn dùng để đánh giá người xin việc khi tham gia phỏng vấn. Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn gồm các phần thông tin của người xin việc, các yếu tố đánh giá như kiến thức đào tạo, kỹ năng, phẩm chất cá nhân, kinh nghiệm.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn tại đây.

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn

Ý nghĩa đằng sau những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn

Cách giới thiệu về bản thân khi đi phỏng vấn xin việc

Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

Mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn

Nội dung cơ bản của mẫu bảng đánh giá kết quả phỏng vấn như sau:

BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

Ngày:……………………………………….Vị trí phỏng vấn:……………………………………….

Họ tên:………………………………………Năm sinh:………………Quê quán:………………….

Các yếu tố cần đánh giá Những nét đặc trưng thể hiện khả năng ứng viên Tầm quan trọng tính bằng điểm (1-5) Điểm của tứng viên (1-5) Mức độ đáp ứng
1 2 3 4 5=3*4

1. Kiến thức đào tạo:

- Văn hoá:

- Chuyên môn:

- Ngoại ngữ:

- Vi tính:

2. Kỹ năng:

- Thâm niên:

- Thành tích:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phân tích, ra quyết định

3. Phẩm chất cá nhân:

- Khả năng lôi kéo, thuyết phục:

- Phong cách (hành vi,cử chỉ, nói năng):

- Linh hoạt, tháo vát

- Điềm đạm chính chắn:

- Có thamvọng, cầu tiến:

- Có tinh thần trách nhiệm:

- Tự tin, quả quyết:

- Ngoại hình, trang phục:

- Đặc điểm cá nhân khác cần thiết cho công viêc

4. Kinh nghiệm
5. Hình thức và tố chất

Người phỏng vấn:……………….........….....................…………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:…………..............................…………………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:…………………..............................…………Ký tên:………………………

Người phỏng vấn:……………..............................………………Ký tên:………………………

Ý kiến của trưởng bộ phận:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của phòng nhân sự:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của Giám đốc:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nhận thử việc

Trả hồ sơ

Thời gian bắt đầu nhận việc

:

Thời gian thử việc

:

Mức lương thử việc

:

Mức lương thoả thuận sau thử việc

:

Trưởng BP

Trưởng phòng NS

Giám đốc

Đánh giá bài viết
4 22.957
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo