Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể là những hướng dẫn với thông tin chi tiết và cụ thể về các loại thuế mà các hộ kinh doanh cá thể phải nắm được và hoàn thiện là thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp.

1/ Đối với thuế Môn Bài:

Đối với hộ thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm của năm dương lịch, cơ sở mới ra kinh doanh thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh.

2/ Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:

* Hộ ổn định thuế:

Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh hàng tháng phải nhận tờ khai và kê khai doanh thu kinh doanh chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ ổn định (đối với hộ đang kinh doanh) hoặc ngày 15 của tháng bắt đầu kinh doanh. Đối với hộ mới ra kinh doanh và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh; đối với hộ đang thu thuế ổn định đã hết hạn ổn định, thời gian kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối kỳ ổn định.

* Hộ nộp thuế theo kê khai:

Đối với hộ nộp thuế theo kê khai hàng tháng phải lập tờ khai thuế và nộp tờ khai trong 20 ngày đầu tháng tiếp sau.

II/ THỦ TỤC NỘP THUẾ VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

1/ Thuế Môn Bài:

Hộ đang kinh doanh hoặc bắt đầu kinh doanh khoảng thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức thuế Môn bài cả năm, hộ mới ra kinh doanh trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.

Hộ kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm bắt đầu kinh doanh trong năm và thời điểm kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh nhưng không nộp thuế môn bài.

Hộ kinh doanh nộp thuế đối với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó, Hộ kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi cư trú hoặc nơi được cấp ĐKKD.

Sau khi nộp thuế Môn bài hộ kinh doanh được cơ quan thuế cấp một chứng từ chứng minh đã nộp thuế Môn bài.

2/ Thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN:

* Hộ kinh doanh nộp thuế theo mức thuế khoán ổn định: Nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan thuế gửi đến. Thông báo thuế được chuyển đến hộ kinh doanh chậm nhất trước 3 ngày so với thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo. Trường hợp thông báo được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn chuyển chậm nhất là trước 5 ngày so với ngày nộp thuế ghi trên thông báo. Ngày nộp thuế ghi trên thông báo nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phải nộp thuế.

* Hộ Kê khai:

- Hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp có kê khai thực hiện nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan thuế , thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày 20 của tháng tiếp sau.

- Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai tạm nộp thuế TNDN hàng quý theo tờ khai thuế TNDN hoặc theo số cơ quan thuế ấn định, thời hạn nộp thuế chậm nhất không quá ngày cuối cùng của tháng cuối quý. Đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trích chuyển tiền từ tài khoản của hộ kinh doanh vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước, đối với hộ kinh doanh nộp thuế bằng séc, tiền mặt thì ngày nộp thuế là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế hoặc cơ quan thuế cấp biên lai thuế

  • Đối với những cá nhân (hộ) kinh doanh (trừ đối tượng nộp thuế có kê khai) ở địa bàn xa kho bạc nhà nước hoặc kinh doanh lưu động, không thường xuyên thì cơ quan thuế tổ chức thu thuế và nộp vào ngân sách nhà nước. Thời hạn cơ quan thuế phải nộp tiền thuế đã thu vào NSNN chậm nhất không quá 3 ngày (kể từ ngày thu được tiền); riêng đối với miền núi, hải đảo, vùng đi lại khó khăn chậm nhất không quá 6 ngày kể từ ngày thu được tiền thuế.
  • Đối với hộ kinh doanh nhập khẩu phí mậu dịch, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới không áp dụng hình thức thông báo nộp thuế phải kê khai nộp thuế GTGT ngay khi nhập khẩu.

Khi nộp thuế hộ kinh doanh được cơ quan thuế hoặc cơ quan kho bạc nhà nước cấp biên lai thu thuế hoặc chứng từ xác nhận việc đã thu thuế cho người nộp thuế bằng biên lai, chứng từ do Bộ tài Chính thống nhất phát hành.

  • Hộ kinh doanh buôn chuyến: Kê khai và nộp thuế GTGTthuế TNDN theo từng chuyến hàng đối cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận chuyển hàng đi

Thuế Môn bài, thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng tiền Việt Nam./.

NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC LOẠI THUẾ HỘ CÁ NHÂN KINH DOANH PHẢI NỘP NHƯ SAU:

1. Hóa đơn:

- Mua của chi cục thuế (ko phải làm thông báo phát hành)

A, Hộ, cá nhân kinh doanh khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải sử hoá đơn bán hàng khi bán hàng và cung cấp dịch vụ.

=> Phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nếu đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thế.

B, Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn.

  • Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn quyển

=> Phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nếu đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế.

  • Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số.

=> Không phải làm BC THSDHĐ vì phát sinh tôi mới mua – mua là tôi viết sử dụng

2.Về thuế môn bài: Cá nhân, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn bài theo 6 mức:

Bậc thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên 1.500.000đ1.000.000đ
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000đ750.000đ
3Trên 750.000 đến 1.000.000đ

500.000đ

4Trên 500.000 đến 750.000đ300.000đ
5Trên 300.000 đến 500.000đ100.000đ
6Bằng hoặc thấp hơn 300.000đ50.000đ

Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu chưa hoạt động thì nộp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký giấy phép kinh doanh.

3. Về thuế GTGT

A, ÁP DỤNG THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU:

Theo quy định tại Khoản 2 (a) Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x Doanh thu

Đánh giá bài viết
5 57.132
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.