Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (TCB) – Trần Thị Mai Phương (CB)
Nguyễn Hà An – Nguyễn Thị Hoàng Anh
Phạm Thị Kim Dung – Nguyễn Thị Thọ
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
QUAN ĐIỂM CHUNG BỘ SÁCH
NXB Giáo dục Việt Nam
Tuân thủ định
hướng đổi mới
GDPT: chuyển
từ chú trọng
truyền thụ kiến
thức sang giúp
HS hình thành,
phát triển toàn
diện PC và NL.
Bám sát các
tiêu chuẩn SGK
mới theo Thông
tư 33/2017 của
Bộ GD-ĐT.
- Phù hợp với
đặc điểm tâm
sinh lí và trải
nghiệm của HS
- Phản ánh
những vấn đề
của cuộc sống
hiện đại
- Giúp HS vận
dụng giải quyết
những vấn đề
của cuộc sống.
Bám sát mục
tiêu, nội dung,
yêu cầu cần đạt
trong CTGDPT
môn GDCD cấp
THCS.
Đánh giá bài viết
2 6.911
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo