Phân phối chương trình Tin học lớp 6 sách Cánh Diều

Phân phối chương trình Tin học lớp 6 sách Cánh Diều là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn và giảng dạy lớp 6 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

PPCT Tin học lớp 6 sách Cánh Diều được biên soạn chi tiết cho từng bài học. Mỗi bài học gồm bao nhiêu tiết học, các bài học thuộc tuần bao nhiêu để các thầy cô nắm được Kế hoạch dạy học, chuẩn bị hiệu quả. Mời các thầy cô tham khảo.

Sách Tin học 6 Cánh Diều gồm 6 chủ đề (A–F), chia thành 31 bài học, Mỗi bài học dự kiến phù hợp dạy trong 1 tiết học.

PPCT Tin học 6 sách Cánh Diều

Nội dung

Số tiết

dự kiến

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU – BIỂU DIỄN THÔNG TIN VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH

Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin

Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin

Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

4 tiết

Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính

Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây

Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

WORLD WIDE WEB, THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG CỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN

6 tiết

Bài 1. Thông tin trên web

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

ĐỀ PHÒNG MỘT SỐ TÁC HẠI KHI THAM GIA INTERNET

3 tiết

Bài 1. Mặt trái của Internet

Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Mỗi bài/1 tiết

Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

SOẠN THẢO VĂN BẢN CƠ BẢN VÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY

9 tiết

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Bài 6. Sơ đồ tư duy

Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

2 tiết

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

5 tiết

Bài 1. Khái niệm thuật toán

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

Ôn tập

1 tiết

Kiểm tra định kì

2 tiết

Tổng

35 tiết

Trên đây là Phân phối chương trình Tin học lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022. Mẫu ppct gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Cánh Diều lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo