Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình Tiếng Anh lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học, từng tuần học trong suốt một năm học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 3 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết trên năm: 70 tiết

HKI: 18 tuần. HKII: 17 tuần

Số tiết trên tuần: 2 tiết/ tuần

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Chủ đề/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/
thời lượng

1

Getting Started

Lesson 1

1 tiết

Getting Started

Lesson 2

1 tiết

2

Getting Started

Lesson 3

1 tiết

Unit 1: Feelings

Lesson 1

1 tiết

Tích hợp môn đạo đức bài 9, HĐTN bài 2

3

Unit 1: Feelings

Lesson 1

1 tiết

Unit 1: Feelings

Lesson 2

1 tiết

4

Unit 1: Feelings

Lesson 2

1 tiết

Unit 1: Feelings

Lesson 3

1 tiết

5

Unit 1: Feelings

Lesson 3

1 tiết

Unit 2: Shapes

Lesson 1

1 tiết

Tích hợp môn toán, MT chủ đề 3,5

6

Unit 2: Shapes

Lesson 1

1 tiết

Unit 2: Shapes

Lesson 2

1 tiết

7 / 10

Unit 2: Shapes

Lesson 2

1 tiết

Review unit 1&2

Review 1

1 tiết

8 / 10

Review unit 1&2

Review 2

1 tiết

Unit 3: Numbers

Lesson 1

1 tiết

9 / 11

Unit 3: Numbers

Lesson 1

1 tiết

Unit 3: Numbers

Lesson 2

1 tiết

10 / 11

Unit 3: Numbers

Lesson 2

1 tiết

Unit 3: Numbers

Lesson 3

1 tiết

11 / 11

Unit 3: Numbers

Lesson 3

1 tiết

Unit 4: Animals

Lesson 1

1 tiết

Tích hợp môn MT chủ đề 10, TNXH bài 17,19

12 / 11

Unit 4: Animals

Lesson 1

1 tiết

Unit 4: Animals

Lesson 2

1 tiết

13 / 12

Unit 4: Animals

Lesson 2

1 tiết

Review unit 3&4

Review 3

1 tiết

14 / 12

Review unit 3&4

Review 4

1 tiết

Unit 5: Free time activities

Lesson 1

1 tiết

15 / 12

Unit 5: Free time activities

Lesson 1

1 tiết

Unit 5: Free time activities

Lesson 2

1 tiết

16 / 12

Unit 5: Free time activities

Lesson 2

1 tiết

Unit 5: Free time activities

Lesson 3

1 tiết

17 / 12

Unit 5: Free time activities

Lesson 3

1 tiết

Review for semester 1

Revision

1 tiết

18 / 1

Test 1

Test 1

1 tiết

Test 1

Test 1

1 tiết

19 / 1

Unit 6: Around town

Lesson 1

1 tiết

Unit 6: Around town

Lesson 1

1 tiết

20 / 1

Unit 6: Around town

Lesson 2

1 tiết

Unit 6: Around town

Lesson 2

1 tiết

21 / 2

Review unit 5&6

Review 5

1 tiết

Review unit 5&6

Review 6

1 tiết

22 / 2

Unit 7: Clothes

Lesson 1

1 tiết

Tích hợp môn HĐTN bài 16

Unit 7: Clothes

Lesson 1

1 tiết

23 / 2

Unit 7: Clothes

Lesson 2

1 tiết

Unit 7: Clothes

Lesson 2

1 tiết

24 / 3

Unit 7: Clothes

Lesson 3

1 tiết

Unit 7: Clothes

Lesson 3

1 tiết

25 / 3

Unit 8: Transportation

Lesson 1

1 tiết

Tích hợp môn TNXH bài 13,14

Unit 8: Transportation

Lesson 1

1 tiết

26 / 3

Unit 8: Transportation

Lesson 2

1 tiết

Unit 8: Transportation

Lesson 2

1 tiết

27 / 3

Review unit 7&8

Review 7

1 tiết

Review unit 7&8

Review 8

1 tiết

28 / 3

Unit 9: Classroom Activities

Lesson 1

1 tiết

Tích hợp môn Đạo đức bài 7

Unit 9: Classroom Activities

Lesson 1

1 tiết

29 / 4

Unit 9: Classroom Activities

Lesson 2

1 tiết

Unit 9: Classroom Activities

Lesson 2

1 tiết

30 / 4

Unit 9: Classroom Activities

Lesson 3

1 tiết

Unit 9: Classroom Activities

Lesson 3

1 tiết

31 / 4

Unit 10: Days of the week

Lesson 1

1 tiết

Unit 10: Days of the week

Lesson 1

1 tiết

32 / 4

Unit 10: Days of the week

Lesson 2

1 tiết

Unit 10: Days of the week

Lesson 2

1 tiết

33 / 5

Review unit 9&10

Review 9

1 tiết

Review unit 9&10

Review 10

1 tiết

34 / 5

Review for semester 2

Revision

1 tiết

Review for semester 2

Revision

1 tiết

35 / 5

Test 2

1 tiết

Test 2

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 1.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo