Kế hoạch dạy học Giáo dục thể chất 4 Kết nối tri thức 2023-2024

Kế hoạch dạy học môn GDTC 4 Kết nối tri thức

HoaTieu.vn xin mời thầy cô tham khảo mẫu Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 4 Kết nối tri thức. Đây là mẫu bảng Phân phối chương trình lớp 4 môn Giáo dục thể chất bộ sách Kết nối tri thức theo định hướng CV 2345. Với nội dung KHDH Sách giáo dục thể chất lớp 4 Kết nối tri thức đầy đủ 35 tuần sẽ giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng Phân phối chương trình Thể dục lớp 4 và triển khai trong năm học mới. Mời thầy cô tải file Kế hoạch dạy học Giáo dục thể chất 4 KNTT về máy để chỉnh sửa thuận tiện hơn.

PPCT Giáo dục thể chất lớp 4 Kết nối
PPCT Giáo dục thể chất lớp 4 Kết nối

Phân phối chương trình Giáo dục thể chất 4 Kết nối
năm học 2023-2024

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Ghi chú

Chủ đề / MND

Tên bài học

Tiết học theo PPCT/ TL (35 phút/ tiết)

1

ĐHĐN

Bài 1: Đi đều vòng bên phải. (Tiết 1)

1

Bài 1: Đi đều vòng phải (Tiết 2)

2

2

ĐHĐN

Bài 1: Đi đều vòng phải. (Tiết 3)

3

Bài 1: Ôn đi đều vòng phải. (Tiết 4)

4

3

ĐHĐN

Bài 2: Đi đều vòng bên trái (Tiết 1)

5

Bài 2: Đi đều vòng bên trái (Tiết 2)

6

4

ĐHĐN

Bài 2: Đi đều vòng bên trái (Tiết 3)

7

Ôn đi đều vòng phải, vòng trái

8

5

ĐHĐN

Bài 3: Đi đều vòng sau (Tiết 1)

9

Bài 3: : Đi đều vòng sau (Tiết 2)

10

6

ĐHĐN

Bài 3: : Đi đều vòng sau (Tiết 3)

11

Bài 3: Đi đều vòng sau (Tiết 4)

12

7

ĐHĐN

Ôn tập đội hình đội ngũ

13

Ôn tập hoàn thiện ĐHĐN

14

8

Bài thể dục phát triển chung

Bài 1:Động tác vươn thở, động tác tay , chân với vòng (Tiết 1)

15

Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, chân với vòng (Tiết 2)

16

9

Bài thể dục phát triển chung

Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, chân với vòng (Tiết 3)

17

Bài 2 : Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 1)

18

10

Bài thể dục phát triển chung

Bài 2 : Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 2)

19

Bài 2 : Động động tác lườn, động tác lưng bụng, động tác toàn thân với vòng (Tiết 3)

20

11

Bài thể dục phát triển chung

Ôn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, Lưng bụng, toàn thân với vòng

21

Bài 3: Động tác động tác nhảy và động tác điều hòa (Tiết 1)

22

12

Bài thể dục phát triển chung

Bài 3: Động tác động tác nhảy và động tác điều hòa (Tiết 2)

23

Ôn 8 động tác của bài thể dục với vòng

24

13

Bài thể dục phát triển chung

Ôn bài thể dục phát triển chung với vòng -Trò chơi 9 (Tiết 1)

25

Ôn bài thể dục phát triển chung với vóng -Trò chơi (Tiết 2)

26

14

Bài thể dục phát triển chung

Bài 29: Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung -Trò chơi

27

Bài 30: Hoàn thiện và đánh giá bài thể dục phát triển chung -Trò chơi

28

15

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 1)

29

Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 2)

30

16

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 3)

31

Bài 1: Ôn bài tập rèn luyện tư thế kĩ năng thăng bằng

32

17

Bài tập RLTTVĐCB -ĐHĐN - BÀI THỂ DỤC

Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 1)

33

Ôn tập học kì 1

34

18

ĐHĐN - BÀI THỂ DỤC

Ôn tập học kì 1

35

Sơ kết đánh giá học kì 1

36

19

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 2)

37

Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 3)

38

20

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 2: Bài tập rèn luyện bật xa (Tiết 4)

39

Bài 2: Ôn bài tập bật xa

40

21

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 2: Ôn tập và hoàn thiện bật xa

41

Bài 3: Bài tập bật cao (Tiết 1)

42

22

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 3: Bài tập bật cao (Tiết 2)

43

Bài 4: Bài tập bật cao (Tiết 3)

44

23

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Ôn tập bật cao, bật xa

45

Bài 4: Nhảy dây (Tiết 1)

46

24

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 4: Nhảy dây (Tiết 2)

47

Bài 4: Nhảy dây (Tiết 3)

48

25

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 4: Nhảy dây (Tiết 4)

49

Bài 4: Nhảy dây (Tiết 5)

50

26

Bài tập rèn luyện TTKNVĐ cơ bản

Bài 4: Nhảy dây (Tiết 6)

51

Ôn tập hoàn thiện bài tập TTVĐCB

52

27

Môn thể thao tự chọn (Bóng rổ)

Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng (Tiết 1)

53

Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng (Tiết 2)

54

28

Môn thể thao tự chọn (Bóng rổ)

Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng (Tiết 3)

55

Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 1)

56

29

Môn thể thao tự chọn (Bóng rổ)

Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 2)

57

Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 3)

58

30

Môn thể thao tự chọn (Bóng rổ)

Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 4)

59

Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 1)

60

31

Môn thể thao tự chọn (Bóng rổ)

Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 2)

61

Bài 3: Động tác chuyền, bắt bóng bằng hai tay trước ngực (Tiết 3)

62

32

Môn thể thao tự chọn (Bóng rổ)

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết1)

63

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 2)

64

33

Môn thể thao tự chọn(Bóng rổ)

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 3)

65

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 4)

66

34

Môn thể thao tự chọn(Bóng rổ)

Bài 4: Động tác ném bóng vào rổ một tay trên vai (Tiết 5)

67

Ôn Tập học kì 2

68

35

Bài tập RLTTVĐCB -MÔN TTTC

Ôn tập và đánh giá học kì 2

69

Tổng kết năm học.

70

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên chuyên mục Tài liệu của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
8 7.290
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo