Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Toán lớp 1 bộ Cánh Diều gồm 15 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Hoatieu.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 1 Cánh Diều

Câu 1: SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều được biên soạn dựa trên những quan điểm nào?

D. Dạy học tích hợp; Dạy học theo chủ đề; Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 2. Năng lực đặc thù cần hình thành cho HS thông qua SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều là năng lực nào?

B. Năng lực khoa họcĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 3. SGK môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 cần hỗ trợ HS hình thành được các thành phần năng lực Khoa học nào sau đây?

(1) Nhận thức khoa học.
(2) Tìm hiểu về giá trị đạo đức.
(3) Tìm hiểu về môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.
(4) Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
Tổ hợp câu trả lời đúng là:

C. (1), (3), (4)Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 4. Nhóm những phẩm chất nào được chú trọng làm cơ sở cho việc biên soạn SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều?

B. Yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, cộng đồng; Ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản bản thân, gia đình, cộng đồng; có trách nhiệm với môi trường sống; trung thực.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 5. Những năng lực chung nào cần hình thành cho HS là cơ sở để biên soạn SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều?

D. Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 6. Cấu trúc chung của SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều theo thứ tự nào dưới đây?

B. Hướng dẫn sử dụng sách; Mục lục; 6 chủ đề 21 bài học và các bài ôn tập và đánh giá của mỗi chủ đề; Bảng tra cứu từ ngữ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 7. SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều có những điểm mới, nổi bật nào sau đây?

(1) Thể hiện được quan điểm dạy học tích hợp và yêu cầu đổi mới đánh giá.
(2) Hỗ trợ HS hứng thú, tích cực học tập và GV đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
(3) Được biện soạn theo hướng “mở” không quy định số tiết cho mỗi chủ đề.
(4) Đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình môn TN&XH 2018.
Tổ hợp câu trả lời đúng là:

B. (1), (2), (4).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 8. Cả 3 dạng bài học trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều là: (1) Hình thành kiến thức mới; (2) Thực hành ngoài hiện trường; (3) Ôn tập và đánh giá đều có mục nào dưới đây?

C. “Hãy cùng tìm hiểu về” hoặc “Hãy cùng nhau”.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 9. Kí hiệu nào trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều làm nhiệm vụ kép: khi thì đưa ra chỉ dẫn các hoạt động học tập cho HS, khi thì đưa ra những lời nhắc nhở mang tính giáo dục HS.

C. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 10. Các sơ đồ, biểu bảng được sử dụng trong SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1 bộ Cánh Diều có tác dụng gì?

(1) Giúp HS hệ thống hóa các kiến thức đã học
(2) Giúp GV đánh giá được năng lực tư duy logic của HS.
(3) Giúp GV đánh giá được năng lực hợp tác của HS.
(4) Làm đơn giản hóa các kiến thức khoa học khó hiểu, trừu tượng đối với HS.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

B. (1), (2), (4).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 11. Khi tổ chức dạy bài học mới, GV cần thực hiện theo các bước nào?

(1) Mở đầu (tương ứng với hoạt động gắn kết trong SGK).
(2) Hình thành kiến thức, kĩ năng mới.
(3) Đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học sinh cuối mỗi tiết học hoặc cuối bài học.
(4) Luyện tập và vận dụng.
(5) Đánh giá quá trình học tập của học sinh ở các hoạt động từ kết nối, hình thành kiến thức ki năng mới đến luyện tập và vận dụng.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

C. (1), (2), (4), (5).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 12: Khi tổ chức dạy bài thực hành ngoài hiện trường, GV cần thực hiện theo quy trình nào?

(1) Chuẩn bị.
(2) Quan sát ngoài hiện trường.
(3) Ôn tập, hệ thống những kiến thức kĩ năng đã học.
(4) Báo cáo kết quả.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

C. (1), (2), (4).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 13. Khi tổ chức dạy bài Ôn tập và đánh giá chủ đề, GV cần thực hiện theo quy trình nào?

(1) Ôn lại các kiến thức và kĩ năng đã học về chủ đề.
(2) Hệ thống hóa những kiến thức kĩ năng đã học về chủ đề.
(3) Xử lí tình huống hoặc thực hành làm bộ sưu tập.
(4) Báo cáo kết quả.

Tổ hợp câu trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 14. Để hình thành, phát triển thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh cho HS thông qua SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 1, GV cần:

D. tạo điều kiện để học sinh đặt được câu hỏi, được quan sát, thực hành, nhận xét, so sánh các hiện tượng, sự vật xung quanh.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 15. Để phát triển thành phần năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho HS, GV cần:

C. tạo điều kiện để HS giải thích, phân tích các tình huống, giải quyết các vấn đề đơn giản, thường gặp trong cuộc sống.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tự nhiên xã hội lớp 1 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 1 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 1.144
0 Bình luận
Sắp xếp theo