Đáp án trắc nghiệm tập huấn Công nghệ 3 Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 môn Công nghệ bộ Cánh Diều

Đáp án tập huấn môn Công nghệ 3 Cánh Diều - Nhằm giúp các thầy cô hoàn thành tốt bài trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 3 môn Công nghệ trên hoc10.vn/taphuan. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ nội dung 15 câu hỏi tắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ lớp 3 bộ sách Cánh Diều có đáp án chi tiết.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Công nghệ lớp 3 bộ Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Công nghệ 3 Cánh Diều

Câu 1. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Công nghệ 3 là:

A. Môn học độc lập như môn Tiếng Việt, Toán,…

B. Phân môn của môn Tin học và Công nghệ.

C. Phân môn của môn Công nghệ vầ Tin học.

D. Môn học ghép với môn Tin học.

Câu 2. Nội dung môn Công nghệ 3 bao gồm các chủ đề:

A. Tự nhiên và Công nghệ; Thủ công

B. Công nghệ và đời sống; Kĩ thuật

C. Tự nhiên và Công nghệ; Thủ công kĩ thuật

D. Công nghệ và đời sống; Thủ công kĩ thuật

Câu 3. Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năng lực được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục là:

A. Năng lực chung.

B. Năng lực cốt lõi.

C. Năng lực đặc thù.

D. Năng lực công nghệ.

Câu 4. Năng lực lập, đọc, trao đổi tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ là:

A. Năng lực nhận thức công nghệ

B. Năng lực giao tiếp công nghệ

C. Năng lực sử dụng công nghệ

D. Năng lực đánh giá công nghệ

Câu 5. Trong sách giáo khoa Công nghệ 3 thuộc bộ sách Cánh Diều có 4 bài có đặc điểm giống nhau. Đó là các bài:

A. Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4.

B. Bài 2; Bài 3; Bài 4; Bài 5.

C. Bài 3; Bài 4; Bài 5; Bài 6.

D. Bài 4; Bài 5; Bài 6; Bài 1.

Câu 6. Trong sách Công nghệ 3, thời lượng của mỗi bài học được bố trí từ 2 tiết trở nên nhằm:

A. Phù hợp với mục tiêu và nội dung của bài.

B. Phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 3.

C. Tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động dạy học.

D. Đảm bảo theo quy định của chương trình.

Câu 7. Trong sách Công nghệ 3, mục “Em có biết” nhằm:

A. Giới thiệu thêm những thông tin bổ ích, hấp dẫn có liên quan đến nội dung bài học, giúp mở rộng thêm hiểu biết cho học sinh.

B. Giới thiệu thêm những thông tin mới về công nghệ có liên quan đến nội dung bài học, giúp mở rộng thêm hiểu biết cho học sinh.

C. Giới thiệu thêm những thông tin bổ ích, hấp dẫn có liên quan đến nội dung bài học, làm tăng hứng thú học tập cho học sinh.

D. Giới thiệu thêm những thông tin mới về công nghệ có liên quan đến nội dung bài học, làm tăng hứng thú học tập cho học sinh.

Câu 8. Trong sách Công nghệ 3, mục “Kiến thức cốt lõi” nhằm:

A. Trình bày những nội dung của bài học mà học sinh phải học thuộc.

B. Trình bày những nội dung của bài học mà học sinh phải hiểu rõ.

C. Trình bày những nội dung chính, trọng tâm, chủ yếu của bài học.

D. Trình bày những nội dung chính, trọng tâm, chủ yếu của môn Công nghệ.

Câu 9. Cấu trúc các bài học trong chủ đề Công nghệ và đời sống với các bài học trong chủ đề Thủ công kĩ thuật có khác nhau là vì:

A. Mục tiêu của các bài học trong hai chủ đề có khác nhau.

B. Nội dung kiến thức của các bài học trong hai chủ đề có khác nhau.

C. Mục tiêu và đặc điểm nội dung của các bài học trong hai chủ đề có khác nhau.

D. Sản phẩm công nghệ được trình bày trong các bài học ở hai chủ đề có khác nhau.

Câu 10. Cơ sở quan trọng nhất cần cho việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Công nghệ 3 là:

A. Công văn 2345; Thông tư 22; Thông tư 27; Văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí; đặc điểm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; sách giáo khoa.

B. Thông tư 22; Thông tư 27; Thông tư 32; Văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí; đặc điểm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; sách giáo khoa.

C. Thông tư 27, Thông tư 32; Công văn 2345 Văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí; đặc điểm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; sách giáo khoa.

D. Thông tư 32; Công văn 2345; Thông tư 22; Văn bản chỉ đạo của các cấp quản lí; đặc điểm cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; sách giáo khoa.

Câu 11. Tiến trình dạy học một bài học Công nghệ 3 được tổ chức gồm các hoạt động cơ bản và theo trình tự thực hiện sau:

A. Hoạt động hình thành kiến thức, kĩ năng mới; Hoạt động luyện tập, thực hành; Hoạt động vận dụng; Hoạt động mở rộng.

B. Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức, kĩ năng mới; Hoạt động vận dụng; Hoạt động mở rộng.

C. Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức, kĩ năng mới; Hoạt động luyện tập, thực hành; Hoạt động mở rộng.

D. Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức, kĩ năng mới; Hoạt động luyện tập, thực hành; Hoạt động vận dụng.

Câu 12. Khi lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học trong dạy học môn Công nghệ 3 cần căn cứ vào những cơ sở chủ yếu nào sau đây?

A. Mục tiêu bài học; Điều kiện dạy học; Năng lực nhận thức của học sinh; Sở trường của giáo viên.

B. Mục tiêu bài học; Nội dung bài học; Năng lực nhận thức của học sinh; Sở trường của giáo viên.

C. Mục tiêu bài học; Nội dung bài học; Điều kiện dạy học; Sở trường của giáo viên.

D. Mục tiêu bài học; Nội dung bài học; Điều kiện dạy học; Năng lực nhận thức của học sinh.Đáp án bài tập trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 2

Câu 13. Tên gọi các hoạt động được chỉ dẫn bằng các biểu tượng trong sách Công nghệ 3 là:

A. H1- Trò chơi; H2- Trả lời câu hỏi: H3-Khám phá; H4- Khởi động.

B. H1- Khởi động; H2- Trả lời câu hỏi; H3-Khám phá; H4- Luyện tập.

C. H1- Trò chơi; H2- Trả lời câu hỏi; H3-Khám phá; H4- Thực hành.

D. H1- Khởi động; H2- Trả lời câu hỏi; H3-Khám phá; H4- Vận dụng.

Câu 14. Trong các bài 2, 3, 4 và 5 trong sách giáo khoa Công nghệ 3, thuộc bộ sách Cánh Diều, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh chủ yếu là:

A. Năng lực nhận thức công nghệ; Năng lực giao tiếp công nghệ; Năng lực thiết kế kĩ thuật.

B. Năng lực nhận thức công nghệ; Năng lực đánh giá công nghệ; Năng lực thiết kế kĩ thuật.

C. Năng lực sử dụng công nghệ; Năng lực đánh giá công nghệ; Năng lực thiết kế kĩ thuật.

D. Năng lực nhận thức công nghệ; Năng lực giao tiếp công nghệ; Năng lực sử dụng công nghệ.

Câu 15. Trong dạy học môn Công nghệ 3, để hình thành và phát triển năng lực học sinh, điều cần nhất là phải thỏa mãn được yêu cầu sau:

A. Có đủ phương tiện dạy học theo yêu cầu của bài học.

B. Lớp học phải có máy chiếu projector.

C. Giáo viên phải biết sử dụng các phương pháp dạy học tích cực.

D. Học sinh phải chăm chỉ học bài theo hướng dẫn của giáo viên.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 2.103
0 Bình luận
Sắp xếp theo