Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 đầy đủ 2024

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 2024 gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án Công nghệ module 9 Tiểu học, THCS, THPT mà Hoatieu.vn giới thiệu chứa các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul/module 9 năm học mới.

I. Đáp án trắc nghiệm module 9 Công nghệ Tiểu học

1. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 - Câu hỏi ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ cấp TH theo chương trình GDPT năm 2018

Dạy học hợp tác.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học trực quan.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

3. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học dựa trên dự án có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn Công nghệ cấp TH vì

Giáo viên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học để tổ chức.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

Học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

Học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

4. Chọn các đáp án đúng

Trong Chương trình môn Công nghệ cấp TH, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

Nhận thức công nghệ.

Sản phẩm công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

An toàn công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Dụng cụ chứa mẫu vật về tự nhiên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn Công nghệ cấp TH?

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

6. Chọn các đáp án đúng

Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp TH của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?

Nội dung của chủ đề/bài học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Cơ sở vật chất của nhà trường.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

7. Chọn đáp án đúng nhất

Việc đánh giá trong dạy học môn Công nghệ 2018 (cấp TH) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù công nghệ được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù công nghệ, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho phương pháp đánh giá nào sau đây trong dạy học môn Công nghệ cấp TH?

Đánh giá qua hồ sơ học tập.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Hỏi – đáp.

Kiểm tra viết.

Quan sát.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy chủ đề hoa và cây cảnh trong đời sống, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm công viên Tao Đàn. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

10. Chọn đáp án đúng nhất

“Thay vì mỗi nhóm sẽ làm tất cả câu hỏi của giáo viên giao trong một lượt thì mỗi nhóm chỉ cần làm một câu hỏi do giáo viên chỉ định và sau đó mỗi nhóm sẽ xoay vòng để góp ý cho những câu hỏi của nhóm khác.” Mô tả trên phù hợp với kĩ thuật dạy học…

Động não.

Công đoạn.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tia chớp.

Khăn trải bàn.

11. Chọn các đáp án đúng

Tại sao nói phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập trong dạy học môn Công nghệ cấp TH khai thác được nhiều lợi thế khi ứng dụng công nghệ thông tin?

Hồ sơ học tập đa dạng, phong phú nên có thể số hóa để tiết kiệm không gian và kéo dài thời gian lưu trữ hồ sơ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Hồ sơ học tập chứng minh được sự tiến bộ của người học về một chủ đề/ lĩnh vực nào đó theo thời gian.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Hồ sơ học tập giúp trưng bày/ giới thiệu thành tích mang tính điển hình của người học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

2. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 - Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp TH?

Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Có thể thay thế vai trò của giáo viên.

2. Chọn các đáp án đúng

Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp TH có vai trò gì đối với học sinh?

Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo cảm xúc tích cực và tạo điều kiện thực thi các nhiệm vụ học tập của học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan đến môn học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Giúp học sinh tự học hoàn toàn, không cần vai trò hướng dẫn, tổ chức của giáo viên.

Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

3. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của giáo viên đối với ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ TH là:

Khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong dạy học; tìm hiểu và tiếp cận các ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy học Công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Thiết kế các phần mềm, công cụ chuyên biệt dành cho dạy học Công nghệ.

4. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường TH?

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Hỗ trợ giáo viên trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Có thể thay thế vai trò của giáo viên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

3. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 - Nội dung 2

1. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Đánh giá kết quả học tập và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Quản lí các hoạt động của học sinh.

2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học môn Công nghệ cấp TH cho giáo viên?

Youtube.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Gmail.

Google Forms.

Google Classroom.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

3. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Video, phim ảnh

Trang web dưới dạng URL

Máy tính và thiết bị liên quanĐáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Giáo trình điện tử

4. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Video Editor.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Thiết bị công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Đồ dùng dạy học.

Nguồn học liệu số.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Kahoot.

Microsoft PowerPoint.

Projector.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Google Classroom.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng “Làm đồ chơi” – môn Công nghệ lớp 3. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễnĐáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

9. Chọn đáp án đúng nhất

Những công cụ, phần mềm có thể hỗ trợ quản lí công việc của giáo viên trong dạy học Công nghệ cấp TH là

Google Classroom, Google Forms.

PowerPoint, Video Editor.

Youtube, Kahoot.

OneNote, Gmail.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Kahoot.

ActivInspire.

Máy chiếu.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Google Classroom.

4. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Facebook

Free Conference Call

Zalo

Zoom MeetingĐáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học các nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp TH, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm

OneNote.

Microsoft PowerPoint.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Gmail.

Google Classroom.

4. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp TH có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tính toán.

Tin học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Ngôn ngữ.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Website hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Học liệu số hỗ trợ cho GV và HS.

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

6. Chọn các đáp án đúng

Giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học các nội dung về tự nhiên và công nghệ trong môn Công nghệ cấp TH?

Kahoot.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Gmail.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

7. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vnĐáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

https://elearning.edu.vn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giảng về chủ đề “Tự nhiên và Công nghệ” (Công nghệ 3, Chương trình 2018 trang 11), GV muốn học sinh phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ, giáo viên có thể chọn cộng cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Kahoot.

Youtube.

Gmail.

Video Editor.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

10. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề Tự nhiên và Công nghệ (Chương trình môn Công nghệ cấp TH 2018), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Team

Youtube.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Video Editor.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Microsoft Powerpoint.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

5. Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9 - Nội dung 4

Đang cập nhật...

II. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ (Đủ 4 nội dung)

1. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

2. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính sư phạm.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính khoa học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính pháp lí.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo áp lực cho giáo viên tự nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ, phần mềm, thiết bị hiện đại.

4. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Chọn đáp án đúng nhất

……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình ADDIE.

Mô hình TPACK.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mô hình STEM.

Mô hình B-Learning.

6. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là

cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

thiết kế dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

dạy học và tổ chức hoạt động.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Chọn đáp án đúng nhất

Học liệu số tác động đến các thành tố nào của quá trình dạy học, giáo dục?

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện tổ chức hoạt động trải nghiệm, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, biện pháp cải tiến chất lượng dạy học.

Mục tiêu dạy học, nội dung sách giáo khoa, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

2. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ các hoạt động thông thường của giáo viên, bao gồm

Thiết kế, biên tập học liệu số và trình diễn; kiểm tra đánh giá, tổ chức dạy học, quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tổ chức và triển khai hoạt động tư vấn, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế và biên tập nội dung dạy học , quản lí công việc của phụ huynh và học sinh.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học , thiết kế và biên tập bài trình chiếu, tổ chức và triển khai hoạt động dạy.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây có thể dùng để hỗ trợ biên tập và trình chiếu bài dạy?

PowerPoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

MS Teams.

Facebook.

OneNote.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp?

Microsoft Teams.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Yenka.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Google Classroom.

Padlet.

Microsoft Teams.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Xác định được yêu cầu cần đạt tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Có kĩ năng tìm kiếm, phân tích được kết quả tìm kiếm, sử dụng được kết quả tìm kiếm cho hoạt động dạy học

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếmĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một số phần mềm/công cụ như Lecture Maker, Prezi, iMindMap, Kahoot, Camtasia,… được sử dụng trong dạy học Công nghệ thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào sau đây?

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học (instructional tools)

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung (content development tools)Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội (social tools).

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân (personal tools)

10. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt “mô tả các quy tắc an toàn điện trong gia đình” học liệu số cần ưu tiên sử dụng trong dạy học là

hình ảnh, video giới thiệu về tầm quan trọng của điện năng.

hình ảnh. video giới thiệu và cách sử dụng điện an toàn trong nhàĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

thí nghiệm ảo về các tai nạn điện giật.

video giới thiệu về cách sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình.

11. 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Câu trả lời: học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

Điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Chọn đáp án đúng nhất

3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thểĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên đang thực hiện: Trong dạy bài “Bản vẽ kĩ thuật”, phần mềm nào sau đây hỗ trợ cho giáo viên vẽ chi tiết các hình chiếu, ghi kích thước vật thể có thể dễ dàng sử dụng tổ chức dạy học cho học sinh.

Proteus

Sketchup Pro.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Với hoạt động xác định nhiệm vụ học tập thì cần phải sử dụng hình thức dạy học trực tiếp để bảo đảm giúp HS xác định được các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tiếp theo.

So với các loại hoạt động học khác thì loại hoạt động luyện tập, củng cố không nhất thiết phải ứng dụng CNTT.

Bước đầu tiên để xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là lựa chọn phần mềm, thiết bị công nghệ và học liệu số phù hợp với nội dung dạy học.

9. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.” (Công nghệ– Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

.Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

.Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Học thông qua trò chơi.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của cảm biến trong đời sống.” (Công nghệ – Lớp 9). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua ZaloĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Microsoft TeamsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua GmailĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Youtube.

4. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google FormsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

III. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT (Đầy đủ 4 nội dung)

Tham khảo chi tiết đáp án câu hỏi trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4; đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT câu hỏi ôn tập, câu hỏi ghép cặp tại bài viết sau:

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

2. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp THPT có vai trò gì đối với học sinh?

Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo cảm xúc tích cực và tạo điều kiện thực thi các nhiệm vụ học tập của học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan đến môn học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

3. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Vai trò của giáo viên đối với ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ THPT là:

Khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong dạy học; tìm hiểu và tiếp cận các ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy học Công nghệ.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường THPT?

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

Hỗ trợ giáo viên trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 2

1. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

thiết kế và biên tập nội dung dạy học.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

đánh giá kết quả học tập và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.Đáp án trắc nghiệm Công nghệ module 9

2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học môn Công nghệ cấp THPT cho giáo viên?

Google Classroom.

PowerPoint.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

4. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng “Công nghệ giống cây trồng” – môn Công nghệ lớp 10. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

9. Chọn đáp án đúng nhất

Những công cụ, phần mềm có thể hỗ trợ quản lí công việc của giáo viên trong dạy học Công nghệ cấp TH là

OneNote, Gmail.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Máy chiếu.

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Zoom Meeting

3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học các nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp THPT, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

4. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp TH có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Tin học.

Công nghệ.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học các nội dung khái quát về công nghệ trong môn Công nghệ cấp THPT?

Kahoot.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giảng về chủ đề “Động cơ đốt trong” (Công nghệ 11, Chương trình 2018 trang 33), GV muốn học sinh giải thích được ý nghĩa một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong, giáo viên có thể chọn cộng cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Microsoft PowerPoint.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

10. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề Đất trồng (Chương trình môn Công nghệ 10, tr.38), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

Youtube.

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Khoá bồi dưỡng tập trung.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng

công nghệ ở mức độ căn bản.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Để thiết kế một giáo án điện tử phục vụ cho tiết dạy học Công nghệ cấp THPT, giáo viên cần sử dụng được:

Gmail.

máy vi tính.

phần mềm soạn giáo án điện tử.

máy chiếu đa năng.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
6 60.657
0 Bình luận
Sắp xếp theo