Đáp án Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2024

Hội thi trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Thành Đoàn Sa Đéc tổ chức.

Dưới đây Hoatieu sẽ chia sẻ đáp án Bài thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2022 cho các bạn tham khảo.

1. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2024

Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Thành phố Sa Đéc.

Bài dự thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2024
Bài dự thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2024

2. Đáp án trắc nghiệm cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2024

Câu 1: Bác Hồ dạy:

"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"

Ra đời trong hoàn cảnh nào trong dịp nào?

=> Ngày 28/3/1951 khi Bác đến thăm Liên phân đội thanh niên xung phong 312.

Câu 2: Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết nhất cho một con người là gì?

=> Trung với nước, Hiếu với dân.

Câu 3: Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

=> Lòng thương người, sự quan tâm đến con người, chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.

Câu 4: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới không bao gồm mặt nào dưới đây?

=> Cách sống mới.

Câu 5: Tên chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 là gì?

=> Về ý chí tự cường, tự lực và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Câu 6: Hồ Chí Minh xác định cái nào là gốc của người Cách mạng?

=> Đạo đức

Câu 7: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là gì?

=> Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Câu 8: Chọn một đáp án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: "Chống...... và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận."

=> Tham ô, lãng phí

Trên đây là đáp án trắc nghiệm cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phố Sa Đéc năm 2024. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài dự thi khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Đánh giá bài viết
2 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo