Thông tư 30/2019/TT-BCT

Thông tư số 30/2019/TT-BCT

Thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối.

Ngày 18/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối.

Tóm tắt nội dung Thông tư 30/2019/TT-BCT

Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha có thể vượt quá 3%

Khác với quy định cũ tại Thông tư 25/2016/TT-BCT: thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không được vượt quá 3% điện áp danh định, Thông tư này quy định: trong một số trường hợp con số này có thể vượt quá 3% nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo với thời gian đo ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không vươt quá giới hạn quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư còn: Bãi bỏ quy định về vận hành và lắp đặt rơ le tần số thấp trong Hệ thống tự động sa thải phụ tải theo tần số; bổ sung thêm quy định về định nghĩa công suất định mức của nhà máy, DIM – hệ thống quản lý thông tin lệnh điều độ giữa các cấp điều độ…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/01/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 722
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo