Thông tư 15/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT

Thông tư 15/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

Tóm tắt nội dung Thông tư 15/2019/TT-BGTVT

Cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải phải có từ 01 tàu huấn luyện

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 15/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải ngày 26/04/2019.

Theo đó, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải có tối thiểu 01 tàu sử dụng cho công tác đào tạo, huấn luyện và còn thời hạn đăng kiểm theo quy định. Tàu sử dụng cho công tác đào tạo, huấn luyện phải có đầy đủ trang thiết bị phục vụ mục đích huấn luyện.

Phòng thi, kiểm tra phải lắp đặt hệ thống camera giám sát được kết nối với máy tính tại phòng làm việc của Hội đồng thi và phòng chờ thi của học viên theo quy định. Cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải phải có cơ sở dữ liệu điện tử quản lý chứng chỉ nghiệp vụ của thuyền viên hàng hải để tra cứu theo quy định Công ước STCW.

Bên cạnh đó, Quy chuẩn cũng quy định phòng học lý thuyết phải có máy vi tính, máy chiếu, màn hình TV (Có thể sử dụng Projector hoặc màn hình TV) và bảng viết. Khu vực hồ thực hành phải có diện tích tối thiểu 180m2, độ sâu từ 3-5 m.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Đánh giá bài viết
1 83
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo