Thông tư 09/2020/TT-BTTTT định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh

Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh.

Để tải Thông tư 09/2020/TT-BTTTT, mời các bạn sử dụng file tải về cuối bài.

Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh

Ngày 24/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 09/2020/TT-BTTTT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh.
Cụ thể, Chương trình phát thanh là tập hợp các tin, bài trên báo nói theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.

Trường hợp sản xuất chương trình phát thanh được biên tập toàn bộ từ tác phẩm thơ, ca nhạc đã thu thanh thì mỗi bài thơ, ca nhạc biên tập thể hiện trong chương trình được tính định mức hao phí bằng tỷ lệ % định mức của chương trình thu tác phẩm mới thời lượng 5 phút (Thu thơ, thu nhạc, mã hiệu: 13.20.20.00.00). Tỷ lệ % cụ thể do cơ quan báo nói quyết định phù hợp với từng chương trình nhưng không vượt quá 17% tổng định mức các hao phí thành phần (nhân công, máy sử dụng) của chương trình thu thơ, thu nhạc.

Bên cạnh đó, đối với các chương trình có thời lượng sản xuất thực tế (không bao gồm thời lượng quảng cáo, nếu có) có sai số tăng, giảm không quá 3% (nhưng không quá 30 giây đối với chương trình có thời lượng từ 10 phút trở lên) so với thời lượng chương trình của định mức thì được áp dụng theo định mức cụ thể do cơ quan có thẩm quyền đã quy định.

Thông tư này có hiệu lực 08/6/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 267

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo