Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa

Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT

Thông tư 08/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

Tín hiệu ban đêm trong báo hiệu đường thủy phải đạt tầm nhìn xa 1000m

Ngày 17/4/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

Theo đó, độ chiếu sáng của tín hiệu ban đêm phải đảm bảo có tầm nhìn xa ít nhất là 1000m bằng mắt thường trong điều kiện tầm nhìn xa lý tưởng. Ánh sáng của tín hiệu ban đêm có 04 màu là đỏ, xanh lục, vàng và trắng. Đối với trường hợp sử dụng đèn điện để chiếu sáng biển báo hiệu thì phải đảm bảo nhìn thấy rõ báo hiệu từ phạm vi 500m trở lên trong điều kiện tầm nhìn xa lý tưởng.

Báo hiệu đường thủy được phân làm 03 nhóm, bao gồm: báo hiệu dẫn luồng để chỉ giới hạn của luồng hoặc hướng tàu chạy, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn. Ngoài ra, tiêu thị dùng trên phao, biển phụ dùng cho thông báo chỉ dẫn và cờ cũng được sử dụng trong một số trường hợp cụ thể để bổ trợ, nói rõ ý nghĩa của biển báo hiệu, xác định phạm vi hiệu lực của báo hiệu hoặc sử dụng khi có luồng biến đổi đột xuất…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

QCVN 39:2020/BGTVT
1
Lời nói đầu
QCVN 39:2020/BGTVT, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ
Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành.
Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT
“Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam” ban hành theo
Thông số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải.
Đánh giá bài viết
1 443

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo