Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

Tóm tắt nội dung Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL

09 hoạt động thể thao bắt buộc phải có người hướng dẫn tập luyện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm ngày 17/7/2019.

Cụ thể, 09 hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao sau đây bắt buộc phải có người hướng dẫn tập luyện, đó là: Leo núi nhân tạo thuộc môn Leo núi thể thao; Trượt băng; Đua ngựa; Đấu kiếm thể thao; Bắn súng; Bắn cung; Thể dục dụng cụ; Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới có lò xo); Đua thuyền thuộc môn Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống.

Bên cạnh đó, có 10 hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao mạo hiểm thuộc 08 môn thể thao, bao gồm: Dù lượn có động cơ, Dù lượn không động cơ (môn Dù lượn); Diều bay có động cơ, Diều bay không động cơ (môn Diều bay); Leo núi tự nhiên (môn Leo núi thể thao); Lặn biển thể thao giải trí (môn Lặn biển thể thao giải trí); Mô tô nước trên biển (môn Mô tô nước trên biển); Ô tô thể thao địa hình (môn Ô tô thể thao địa hình); Mô tô thể thao (môn Mô tô thể thao); Xe đạp địa hình (môn Xe đạp thể thao).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thể thao được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2019/TT-BVHTTDL ngày tháng năm
2019 của Btng BVăn a, Ththao Du lịch)
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện
TT
Hoạt động thể thao bắt buộc người hướng
dẫn tập luyện
1
Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo
2
Tập luyện, thi đấu Trượt băng
3
Tập luyện, thi đấu Đua ngựa
4
Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao
5
Tập luyện, thi đấu Bắn súng
6
Tập luyện, thi đấu Bắn cung
7
Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ
8
Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới
có lò xo)
9
Tập luyện, thi đấu Đua thuyền
Đánh giá bài viết
1 129

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo