Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL 1,2 MB 22/07/2019 8:04:00 SA
Bộ văn hóa thể thao du lịch ban hành Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL về hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL