Quyết định 3976/QĐ-UBND TP.HCM 2021 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022

Ngày 23/11 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 3976/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, các đối tượng được bồi dưỡng là cán bộ, công chức đang làm việc tại các Sở - ngành, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện, cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn....

Chỉ tiêu bồi dưỡng trong năm 2022 là 40,555 học viên, trong đó tuyển mới năm 2022 là 15,511 học viên, từ năm 2021 chuyển sang là 23,044 học viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Trang bị kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức về văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

- Bồi dưỡng kỹ năng công tác cho Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức và các huyện, xã, thị trấn...

Để xem nội dung chi tiết Quyết định 3976/QĐ-UBND, mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 80

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo