Quyết định 371/QĐ-VKSTC Kiểm sát viên trong phiên tòa tái thẩm vụ án dân sự

Quyết định số 371/QĐ-VKSTC 2020

Quyết định 371/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự.

Hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án dân sự

Ngày 15/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định 371/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự.

Theo đó, các hoạt động của Kiểm sát viên trước phiên tòa bao gồm: Nghiên cứu hồ sơ, báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ vụ án; Lập hồ sơ kiểm sát; Dự kiến diễn biến phiên tòa; Dự kiến câu hỏi tại phiên tòa; Dự thảo văn bản phát biểu; Chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.

Cụ thể, trước khi tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên phải dự kiến diễn biến phiên tòa trên cơ sở nội dung đơn đề nghị của đương sự, thông báo phát hiện vi phạm đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, những tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa như: xuất hiện chứng cứ mới, đương sự thỏa thuận tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, các hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa như sau: Theo dõi và ghi chép diễn biến tại phiên tòa, kiểm sát việc tuân thủ pháp luật tại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự, thời hạn mở phiên tòa; Trình bày kháng nghị của Viện Kiểm sát; Kiểm sát việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị; Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về quyết định kháng nghị và việc giải quyết vụ án tại tòa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tố tụng kiện cáo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 46

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo