Quyết định 12/QĐ-BTC 2021 về thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán

Quyết định 12 2021 về thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố 184 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 288 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, trong đó:

104 thủ tục hành chính mới;

Theo đó, có 104 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán, đơn cử như:

- Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần;

- Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng;

- Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng;

- Đăng ký chòa bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;

- Đăng ký chào bán thêm cổ phiểu ra công chúng với giá thấp hơn mệnh giá cảu công ty đại chúng;

- Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

- Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng;

- Đăng ký chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng;

- Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế;

- Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán;...

Quyết định 12/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 2002/QĐ-BTC năm 2016; Quyết định 1282/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 803/QĐ-BTC năm 2018; Quyết định 2515/QĐ-BTC năm 2016; Quyết định 1571/QĐ-BTC năm 2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chứng khoán được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 29
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo