Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm về chức vụ

Hướng dẫn xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm về chức vụ

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Ngày 31/12/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Cụ thể, chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ là trường hợp người phạm tội đã tự mình nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ sau khi phạm tôi. Trường hợp người phạm tội sau khi phạm tội đã tác động để cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, những người thân khác nộp lại hoặc không phản đối việc nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản mà mình tham ô, nhận hối lộ thì cũng được coi là chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, trong quá trình tố tụng, người phạm tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản nhận hối lộ thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử.

Ngoài ra, trường hợp vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau thì việc xem xét trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt được thực hiện như sau: Không coi việc người phạm tội đã bị kết án trong vụ án trước đó là căn cứ xác định phạm tội 02 lần trở lên, trừ trường hợp các hành vi phạm tội bị xem xét, xử lý hình sự trong các giai đoạn là độc lập với nhau; Không coi việc người phạm tội đã bị kết án trong vụ án trước đó là có nhân thân không tốt để không cho hưởng án treo;…

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 185

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo