Nghị định 129/2020/NĐ-CP Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ VN

Nghị định 129 năm 2020

Nghị định 129/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam được chuyển nợ thành vốn góp

Ngày 27/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Theo đó, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam được mua các khoản nợ trong nước và nước ngoài, tài sản của các tổ chức, cá nhân thông qua một trong ba hình thức sau: mua theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thỏa thuận trực tiếp với chủ nợ, chủ tài sản; tham gia đấu thầu, đấu giá mua nợ và tài sản.

Ngoài ra, các khoản nợ được Công ty Mua bán nợ Việt Nam xử lý, tiếp nhận bằng các hình thức: Thu hồi nợ trực tiếp, từ bên nợ và các bên có liên quan bằng tiền, tài sản, các công cụ nợ; Nhận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ bên nợ sang bên thứ ba; Chuyển nợ thành vốn góp tại doanh nghiệp; Cơ cấu lại nợ bằng cách điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh lãi suất khoản nợ; Thu nợ có chiết khấu;…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tái cơ cấu do Công ty Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng vốn khả thi và hiệu quả thì được xem xét hỗ trợ. Công ty Mua bán nợ Việt Nam có thể xem xét chuyển nhượng vốn hình thành từ hoạt động chuyển nợ thành vốn góp; chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 47
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo