Không cấp giấy xác nhận hôn nhân đồng giới

Không cấp giấy kết hôn đồng tính

So với Thông tư 15/2015/TT-BTP, Thông tư 04/2020/TT-BTP đã bổ sung thêm nhiều quy định mới hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bên cạnh việc hướng dẫn cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bị mất, Thông tư 04 năm 2020 còn bổ sung thêm nhiều nội dung đáng chú ý khác về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như:

- Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người cùng giới tính hoặc kết hôn với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; tức sẽ Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ không cấp giấy kết hôn đồng tính công dân Việt Nam

- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước;

- Khi yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn thì chỉ cấp 01 bản duy nhất cho người yêu cầu. Trong Giấy xác nhận phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn;

- Khi yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vì mục đích khác, không phải kết hôn thì người yêu cầu không phải đáp ứng điều kiện kết hôn. Trong Giấy xác nhận phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Số lượng được cấp theo yêu cầu…

Thông tư 04/2020/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/7/2020 và làm hết hiệu lực Thông tư 15/2015/TT-BTP.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 75
0 Bình luận
Sắp xếp theo