Kế hoạch 243/KH-UBND Hà Nội 2021 Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Kế hoạch số 243 KH UBND TP Hà Nội

Ngày 29/10 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 243/KH-UBND về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Hiện tại toàn bộ Thành phố được đánh giá thuộc cấp độ dịch thứ 2 (vùng vàng); ở quy mô cấp xã, phường. Theo đó UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND nhằm điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch thích ứng với cấp độ dịch vùng vàng.

Nội dung chi tiết Kế hoạch 243/KH-UBND mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 353

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo