Giáo viên có bằng thạc sĩ xếp lương thế nào từ 20/3/2021?

Bảng lương giáo viên có bằng thạc sĩ

Bên cạnh các đối tượng giáo viên khác, giáo viên có bằng thạc sĩ cũng đón nhận nhiều thay đổi mới kể từ ngày 20/3/2021 khi bốn Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực.

1. Giáo viên có bằng thạc sĩ được xếp vào hạng nào?

Theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, trình độ chuẩn của nhà giáo được quy định cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non: Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên;

- Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT): Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Ngoài ra, về việc xếp hạng cho giáo viên có bằng thạc sĩ, bốn Thông tư 01, 02, 03 và 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo viên các cấp có hiệu lực từ 20/3/2021 quy định như sau:

Giáo viên

Yêu cầu về trình độ đào tạo

THPT hạng I

Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT.

THCS hạng I

- Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên với giáo viên THCS; Hoặc

- Bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy; Hoặc

- Bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

Tiểu học hạng I

- Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học; Hoặc

- Bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy; Hoặc

- Bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

Như vậy, giáo viên khi có bằng thạc sĩ, cùng với các yêu cầu khác về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng tương ứng, tiêu chuẩn về đạo đức, nghề nghiệp, về nhiệm vụ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thì sẽ được bổ nhiệm vào hạng I của các cấp.

2. Giáo viên có bằng thạc sĩ xếp lương thế nào từ 20/3/2021?

* Khi tập sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Riêng trường hợp, người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Nếu làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, làm việc trong ngành, nghề độc hại, nguy hiểm, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân… thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

* Khi được bổ nhiệm chính thức

Theo các Thông tư số 01, 02, 03 và 04 về giáo viên các cấp, khi giáo viên có bằng thạc sĩ thì được bổ nhiệm vào giáo viên tiểu học hạng I, giáo viên THCS hạng I và giáo viên THPT hạng I.

Đồng thời, khi giáo viên có bằng thạc sĩ, khi mới tuyển dụng, giáo viên sẽ được xếp lương ở bậc 2 của mức lương dành cho chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng.

Trong đó, giáo viên hạng I của các cấp được hưởng hệ số lương từ 4,4 - 6,78 tương đương với từ 7.062.000 đồng/tháng - 10.102.200 đồng/tháng. Cụ thể:

Bảng lương giáo viên có bằng thạc sĩBảng lương giáo viên có bằng thạc sĩ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 308
0 Bình luận
Sắp xếp theo