Công văn 3663/BGDĐT-GDTH 2021 - Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học

Công văn số 3663/BGDĐT-GDTH

Ngày 26/8 năm 2021 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn số 3663/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn các địa phương về thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Nhằm triển khai đảm bảo chất lượng hiệu quả chương trình giáo dục tiểu học, chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học gắn liền với các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid19.

Bộ giáo dục yêu cầu các Sở giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động xây dựng các phương án kịch bản tổ chức dạy học cụ thể linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đảm bảo các yêu cầu an toàn phòng chống dịch.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn số 3663/BGDĐT-GDTH, mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 551

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo