Công văn 1615/TCDL-LH

Công văn 1615/TCDL-LH - Hướng dẫn viên ký HĐLĐ từ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH

Công văn 1615/TCDL-LH về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017 do Tổng cục Du lịch ban hành ngày 01/12/2017. Theo đó hướng dẫn viên ký HĐLĐ từ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH. Mời các bạn tham khảo.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

TỔNG CỤC DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/TCDL-LH

V/v điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành

Tiếp theo Công văn số 1343/TCDL-LH ngày 27/10/2017 về việc thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch, Tổng cục Du lịch hướng dẫn Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch các tỉnh/thành về hợp đồng quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017 như sau:

Hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017 là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 19 và Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2017, đối với tất cả các hợp đồng lao động không có thời hạn hoặc có thời hạn từ một tháng trở lên, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội; người sử dụng lao động phải lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho hướng dẫn viên khi đi hành nghề hướng dẫn được đóng bảo hiểm và được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Hợp đồng hướng dẫn quy định tại điểm c khoản 3 Điều 38 Luật Du lịch 2017 là hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp hướng dẫn viên không phải là nhân viên hợp đồng với công ty mà là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành khác. Đối với trường hợp hướng dẫn viên là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành thì phải có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp.

Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Luật Du lịch 2017./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Tổng cục trưởng (để báo cáo);
  • Lưu: VT, VLH, TNg (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Hoài Chung

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số văn bản pháp luật về du lịch dưới đây:

Thuộc tính văn bản: Công văn 1615/TCDL-LH

Số hiệu1615/TCDL-LH
Loại văn bảnCông văn
Lĩnh vực, ngànhVăn hóa - Xã hội
Nơi ban hànhTổng cục Du lịch
Người kýNgô Hoài Chung
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Đánh giá bài viết
1 35
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo