Từ 01/9/2021, chồng được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh con

Chế độ nghỉ thai sản của nam giới

Chế độ nghỉ thai sản năm 2021 cho chồng sẽ có nhiều thay đổi khi Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/9/2021.

Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó có sửa đổi Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về thời gian hưởng chế độ thai sản.

Cụ thể bổ sung thêm khoản 4 về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của nam giới vào Điều 10 như sau:

4. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, hiện nay, không có quy định nào nêu rõ số lần lao động nam được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Nhưng từ 01/9/2021 - thời điểm Thông tư 06 có hiệu lực, lao động nam có thể nghỉ nhiều lần trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 104
0 Bình luận
Sắp xếp theo