Mẫu phiếu phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao

Mẫu phiếu ghi chép phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao

Mẫu phiếu ghi chép phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao. Mẫu nêu rõ nội dung ghi chép phản hồi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao như sau:

PHIẾU PHẢN HỒI PHỐI HỢP QUẢN LÝ BỆNH LAO

Tháng......... năm 20.....

Kính gửi: ......................................................................................

Đơn vị:....................................................................

Xin thông báo kết quả chẩn đoán và xử trí các trường hợp do quý đồng nghiệp giới thiệu đến cơ sở y tế chúng tôi như sau:

Stt

Họ tên bệnh nhân

Tuổi

Ngày đến khám

Kết quả XN AFB

Chẩn đoán

Đăng ký điều trị lao

Ghi chú

Nam

Nữ

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác của quý đồng nghiệp.

............., ngày...tháng...năm...

Thay mặt đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao

Mẫu phiếu phản hồi phối hợp quản lý bệnh lao

Đánh giá bài viết
1 22
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo