Mẫu phiếu đăng ký lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký tham giá lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ như sau:

SỞ VĂN HÓA

THỂ THAO VÀ DU LỊCH

...............

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG .............

----------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ

LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ

Họ và tên: ................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .............................................................................

Trình độ văn hóa: ....................................................................................

Nơi sinh: ..................................................................................................

THPT ... Cao đẳng ...

Trung cấp ... Đại học ...

Chức danh công việc: .............................................................................

Tên khách sạn: ........................................................................................

Địa chỉ khách sạn: ...................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................

Địa chỉ nơi cư trú: ....................................................................................

Điện thoại liên lạc: ...................................................................................

............, ngày...tháng...năm...

Người nhận phiếu đăng ký

Học viên ký tên

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ

Mẫu phiếu đăng ký tham gia lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ

Đánh giá bài viết
1 62
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo