Mẫu giấy chứng nhận gia đình hiếu học

Giấy chứng nhận gia đình hiếu học

Mẫu giấy chứng nhận gia đình hiếu họcbiểu mẫu đơn được lập ra để chứng nhận các hộ gia đình đã đạt được danh hiệu gia đình hiếu học với cụm dân cư, chính quyền địa phương. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG…….

TỈNH, THÀNH PHỐ…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Công nhận gia đình Ông (bà) (dòng họ, cơ quan, đơn vị….)

Địa chỉ:……

Đạt danh hiệu Gia đình hiếu học cấp cơ sở năm 200… (hoặc dòng họ khuyến học….)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……

(Ký tên, dóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận gia đình hiếu học

Đánh giá bài viết
2 377
0 Bình luận
Sắp xếp theo