Mẫu danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường. Mẫu nêu rõ thông tin của giáo viên, lịch dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường như sau:

SỞ (PHÒNG) GD&ĐT..........

Trường.......................................

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

TT

Họ và tên

Môn

Lịch dạy

(lớp/tiết/tuần)

Lớp/ số HS

1.

...

..............., ngày...tháng...năm...

Hiệu trưởng

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Mẫu danh sách ghi chép cán bộ giáo viên dạy thêm trong nhà trường

Đánh giá bài viết
1 167
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo