Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 có thiết kế phần thống kê

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 có thiết kế phần thống kê

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì I là mẫu bảng tổng hợp lại toàn bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học trong học kỳ I. Mẫu bảng tổng hợp nêu đầy đủ thông tin của các môn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 có thiết kế phần thống kê như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CUỐI HỌC KÌ I

Năm học .............................

Trường: .....................................

STT

Số
danh
bộ

Họ và tên học sinh

Ngày, tháng
năm sinh

Nữ

Môn học và hoạt động giáo dục

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Lịch sử
và Địa lí

Ngoại ngữ

Tin học

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

Mức đạt được

Điểm KTĐK

....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* Cột Mức đạt được: Công thức được cài cứng mặc định điểm < 5 đánh giá C, 5- 8: H, 9-10: T.

* Đối với các môn học có Điểm số, chúng ta chỉ nhập cột điểm số, còn cột Mức đạt được đã được cài công thức, không cần nhập vào đó. Còn các môn học chỉ đánh giá Mức đạt được thì ta nhập trực tiếp đánh giá vào cột Mức đạt được.

* File thiết kế theo mẫu khối 4, 5 cho đầy đủ các môn học. Trường hợp khối 1,2,3, môn nào không có thì để trống. Riêng môn Tự nhiên và xã hội là Khoa học của khối 4, 5, chúng ta không nhập vào cột Điểm, chỉ nhập vào cột Mức đạt được.

***** Lưu ý:

.=>Nếu Tất cả trường hợp học sinh có Điểm thi trùng khớp với Mức đạt được trong Học kỳ thì chúng ta giữ nguyên như Bảng đã thiết kế.

=>Trường hợp đánh giá Mức đạt được không trùng khớp với Điểm thi, Ví vụ điểm thi là 8 vẫn có thể đánh giá T, điểm thi là 9 vẫn có thể đánh giá là H.... thì GV muốn điều chỉnh Mức đạt được thì nhấp trực tiếp vào ô Mức đạt được không khớp với điểm thi để điều chỉnh.

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 có thiết kế phần thống kê

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối kì I theo Thông tư 22 có thiết kế phần thống kê

Mời bạn đọc cùng tải về bản XLS hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Mời bạn đọc tham khảo thêm Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22

Đánh giá bài viết
1 3.092
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo