Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, các công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong 1 năm. Dưới đây là một mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chi bộ năm 2021 để các Chi bộ tham khảo, các đồng chí Bí thư, hoặc các đồng chí được phân công xây dựng kế hoạch nên tham khảo để xây dựng.

1. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ số 1

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 1 NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Điều chỉnh phân công tổ trưởng, tổ phó sau khi giáo viên nghỉ hưu.
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tiếp tục chỉ đạo sửa chữa xây dựng cơ bản và tiếp tục tham mưu với PGD, UBND huyện Ba Vì xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng đảm bảo phát triển giáo dục.
 • Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12 và giao lưu nhân chứng lịch sử với cựu chiến binh.
 • Đ/c Nguyễn Thị Minh Phương tham gia thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”của
 • tiểu khu 4 đạt giải 3.
 • Họp BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia với lãnh đạo
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Đ/c Lý thực hiện tốt chuyên đề Mỹ thuật cấp cụm.
 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Kiểm tra cuối kỳ môn Khoa học, Lịch Sử- Địa lý (Khối 4,5 vào ngày 30/12/2020), môn Toán, Tiếng việt (Từ lớp 1 - lớp 5 vào ngày31/12/2020).
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá giữa kỳ theo thông tư 22, 27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng12
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trực tuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử với các bác Cựu chiến binh .
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểuhỉ
 • Phối hợp tư vấn thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịchcovid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa hè và dịch covid-19.
 • Chuẩn bị tốt cho kiểm tra y tế . Sau kiểm tra đạt 94/98 điểm xếp loại tốt.
 • Tuyên truyền phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với tổ chức Đội giao lưu nhân chứng lịch sử.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm

- Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1/2021

1. Công tác Đảng:

 • Triển khai thông tin nội bộ;
 • Thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Cổ Đô.
 • Thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước;
 • Thực thiện tốt đề án phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập quán triệt nghị quyết, nghe thông tin thời sự.
 • Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2021
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covit-19.

2. Công tác chính quyền:

 • Tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 • Xây dựng đề án vị trí việc làm năm
 • Đánh giá CCVC, sơ kết học kỳ
 • Tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

3. Công tác chuyên môn:

 • Tiếp tục tổ chức tiếp thu chuyên đề theo kế hoạch của cụm, huyện, thành phố.
 • Dạy đúng theo phân phối chương trình, thời khóa biểu.
 • Thi giao lưu viết chữ đẹp cấp trường - Đánh giá phong trào VSCĐ học kỳ
 • Tổ chức kiểm tra học kỳ I một số môn còn lại, chấm bài lên điểm trên hệ thống 2 phần mềm CSDL, hanoiv2 cập nhật, chính xác.
 • . GVCN phối hợp với nhà trường tổ chức HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Kiểm tra toàn diện giáo viên.
 • Tổ chức kiểm tra GV vào 2 phần mềm trên hanoiv2, CSDL, nhận xét tháng, đánh giá cuối kỳ theo thông tư 22,27
 • Phối hợp kiểm tra nội bộ.
 • Sinh hoạt tổ khối chuyên môn.

4. Công tác thư viện:

 • Giới thiệu sách tháng1/2021
 • Thực hiện tốt quy chế, lịch bạn đọc khi đến thư viện.
 • Báo cáo số sách, truyện trự ctuyến.

5, Công tác đoàn thể:

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:

 • Phát động phong trào kế hoạch nhỏ đợt
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm.
 • Tổ chức ca múa sân trường, thể dục nhịp điệu
 • HD đội cờ đỏ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

5.2. Công tác công đoàn:

 • Làm tốt công tác thăm hỏi, hiểu hỉ
 • Phát động ủng hộ quỹ giáo dục vùng sâu, vùng xa năm 2021
 • Tiếp tục phối hợp với chuyên môn thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt”, tư vấn thi GVDG cấp huyện môn Mỹ thuật.
 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng tập thể đoàn kết, tránh tình trạng đơn thư tập thể vượt cấp.
 • Phối hợp với các bộ phận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ,thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19.

5.3. Công tác y tế:

 • Làm tốt công tác tuyên truyền phòng dịch, vệ sinh, khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh mùa đông và dịch covid-19.
 • Làm tốt công tác vệ sinh
 • Làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Theo dõi sức khỏe

5.4. Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Phối hợp với nhà trường tổ chức cho HS đi hoạt động trải nghiệm
 • Sẵn sàng tham gia đội xung kích phòng chống dịch covid-19.

C/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 • Chi bộ nhà trường tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo, điều chỉnh các mặt hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trong năm học.
 • Các bộ phận đoàn thể, tổ khối, các Đảng viên, Đoàn thể và chính quyền được phân công phụ trách có nhiệm vụ cụ thể hoá kế hoạch của chi bộ. Phân công, hướng dẫn để các tổ viên, Đoàn viên thực hiện nghị quyết có hiệu quả.
 • Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1 năm 2021 được triển khai nghiêm túc đến toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

TM.CHI BỘ

Nơi nhận : thư

 • Đảng ủy (để báo cáo)
 • Nhà trường (t/h);
 • Các Đoàn thể (t/h);
 • Các Đảngviên (t/h);
 • Lưu chi bộ

2. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chi bộ số 2

Đảng Ủy……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ:………………………………..

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng ... năm 2021 của Đảng ủy ………………… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2021 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ …...

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

Chuyên đề 1

Quý I

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 1/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 1/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 2/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 2/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 3/2021

Chuyên đề 2

Quý II

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 4/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 4/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 5/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 5/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 6/2021

Chuyên đề 3

Quý III

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 7/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 7/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 8/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 8/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 9/2021

Chuyên đề 4

Quý IV

1

Chuẩn bị đề cương

Tháng 10/2021

2

Xây dựng dự thảo lần 1

Tháng 10/2021

3

Lấy ý kiến tham gia

Tháng 11/2021

4

Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2

Tháng 11/2021

5

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tháng 12/2021

IV. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo tóm tắt nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy ……………;

- Đ/c Bí thư;

- Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;

- Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 42.891
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo