Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 - Tất cả các môn

Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 - Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm,.... giúp giáo viên sắp xếp các nội dung dạy học sao cho phù hợp với dạy học trực tuyến. Mẫu được thiết kế dựa trên phụ lục Công văn số 3969/BGDĐT- GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch Covid- 19. Mời các thầy cô tham khảo.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, từ đó các giáo viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với lớp học của mình.

TRƯỜNG TH ……….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ 2Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày ....tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI HỌC KÌ I - LỚP 2
Năm học 2021 – 2022

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ- UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh ....... về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh..........;

Thực hiện Công văn số 579/PGDĐT ngày 14/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ....... về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học từ năm học 2021- 2022;

Thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường số 152/KH- VTS ngày 08/9/2021 của trường Tiểu học ........;

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, Tổ chuyên môn tổ Hai trường Tiểu học Võ Thị Sáu xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục khối lớp 2 năm học 2021- 2022 như sau:

1. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục

- Đội ngũ giáo viên đã được trẻ hoá, chuẩn về trình độ, cơ bản đủ về cơ cấu. Phần lớn GV có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiều giáo viên nhiệt tình, tâm huyết.

- Học sinh hầu hết được qua mẫu giáo, các em luôn được sự quan tâm từ phụ huynh.

- Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho việc dạy và học tương đối đầy đủ. Các phòng đã trang bị tivi, kết nối Internet.

2. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần), cụ thể:

Học kỳ I: Từ 06/9/2021 đến 15/01/2022 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác)

Học kỳ II: Từ 17/01/2022 đến 25/5/2022 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác)

1. Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 môn Toán

Môn Toán: (175 tiết/35 tuần (HK1: 90 tiết/18 tuần, HK2: 85 tiết/17tuần)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

1

1.Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Tiết 1: Luyện tập

Tiết 2: Luyện tập

Tiết 3: Luyện tập

Bài 4 (trang 9) HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Tiết 5: Luyện tập

Bài 5 (trang 12) HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

2

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Tiết 6: Số hạng. Tổng

Tiết 7: Số bị trừ, số trừ, hiệu

Tiết 8: Luyện tập

Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu

Tiết 9: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Tiết 10: Luyện tập

3

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Tiết 11: Luyện tập

Bài 5 (Trang 20) HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 12: Luyện tập

Bài 5 (trang 21) HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 13: Luyện tập

Bài 5 (trang 21) HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 6: Luyện tập chung

Tiết 14: Luyện tập

Bài 5 (trang 24) HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 15: Luyện tập

Trò chơi : Đưa ong về tổ, HS tự chơi ở nhà với sự giúp đỡ của PH

4

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (5tiết)

Tiết 16: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Điều chỉnh: Bài 7 từ 5 tiết thành 4 tiết Tiết 1: (Tiết 16: Phép cộng qua 10) Tiết 2: (Tiết 17: Luyện tập Tiết 3: (Tiết 18 Luyện tập "gồm số bài tập của tiết 18+ thêm 1/2 số bài tập của tiết 19 trong bài 7 Tiết 4: (Tiết 19: Gồm 1/2 số bài còn lại của tiết 19 + Số bài của tiết 20 trong bài 7

Tiết 17: Luyện tập

Bài 5 trang 29 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 2 trang 29 bài 5 trang 30 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 18: Luyện tập

Bài 1 phần b trang 30 HS làm ở nhà với sự hố trợ của PH

Bài 3 trang 32 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 19: Luyện tập

Bài 4 trang 32 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 8: Bảng cộng (qua10)

Tiết 20: Bảng cộng

5

Tiết 21: Luyện tập

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Tiết 22: Giải bài toán về thêm một số đơn vị

Tiết 23: Giải bài toán về bớt một số đơn vị

Bài 10: Luyện tập chung

Tiết 24: Luyện tập

Tiết 25: Luyện tập

Trò chơi bắt vịt trang 40 Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

6

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Tiết 26: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Tiết 27: Luyện tập

Tiết 28: Luyện tập

Tiết 29: Luyện tập

Tiết 30: Luyện tập

7

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Tiết 31: Bảng trừ (qua 10)

Tiết 32: Luyện tập

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Tiết 33: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị

Tiết 34: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị

Bài 2 trang 52 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 14: Luyện tập chung (chủ đề 2)

Tiết 35: Luyện tập

8

Tiết 36: Luyện tập

Tiết 37: Luyện tập

Trò chơi Cầu thang cầu trượt trang 56 Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Chủ đề 3:
Làm quen với khối lượng, dung tích

Bài 15: Ki – lô - gam

Tiết 38: Nặng hơn, nhẹ hơn

Tiết 39: Ki – lô - gam

Tiết 40: Luyện tập

9

Bài 16: Lít

Tiết 41: Lít

Tiết 42: Luyện tập

Bài 4,5 trang 65 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít (trải nghiệm)

Tiết 43: Thực hành trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô- gam, Lít

Hướng dẫn học sinh thực hành tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh

Tiết 44: Thực hành trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô- gam, Lít

Hướng dẫn học sinh thực hành tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh

Bài 18: Luyện tập chung (chủ đề 3)

Tiết 45: Luyện tập

Bài 4 trang 71 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

10

Chủ đề 4:
Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 46: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 47: Luyện tập

Bài 4 trang 74 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 48: Luyện tập

Bài 5 trang 75 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiết 49: Phép cộng (có nhớ) số có 2 chữ số với số có 2 chữ số

Tiết 50: Luyện tập

Bài 4,5 trang 77,78 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

11

Tiết 51: Luyện tập

Tiết 52: Luyện tập

Bài 3 trang 79 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 21: Luyện tập chung

Tiết 53: Luyện tập

Bài 5 trang 81 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 54: Luyện tập

Bài tập 4 trang 82 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 55: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

12

Tiết 56: Luyện tập

Bài 3 trang 85 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 57: Luyện tập

Bài 4 trang 86 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 58: Luyện tập

Bài tập 5 trang 88 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiết 59: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài tập 5 trang 91 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 60: Luyện tập

Bài tập 3 trang 92 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

13

Tiết 61: Luyện tập

Bài 4 trang 92 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 62: Luyện tập

Bài tập 5 trang 93 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 63: Luyện tập

Bài 24: Luyện tập chung (chủ đề 4)

Tiết 64: Luyện tập

Bài 5 trang 96 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 65: Luyện tập

Trò chơi Cặp tấm thẻ anh em Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

14

Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Tiết 66: Điểm, đoạn thẳng

Không giới thiệu thêm cho học sinh về các đặc điểm của hình

Tiết 67: Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Không giới thiệu thêm cho học sinh về các đặc điểm của hình

Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Tiết 68: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Không giới thiệu thêm cho học sinh về các đặc điểm của hình như cạnh, góc, mặt, đỉnh.

Tiết 69: Luyện tập

Bài tập 5 trang 101 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng (trải nghiệm)

Tiết 70: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình

Hướng dẫn học sinh tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh

15

Tiết 71: Vẽ đoạn thẳng

Bài 28: Luyện tập chung

Tiết 72: Luyện tập

Bài tập 5 trang 111 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Chủ đề 6:
Ngày – giờ, giờ - phút, ngày - tháng

Bài 29: Ngày – giờ, giờ - phút,

Tiết 73: Ngày - giờ, giờ - phút

Tiết 74: Xem đồng hồ

Bài 30: Ngày - tháng

Tiết 75: Ngày - tháng

16

Tiết 76: Luyện tập

Bài tập 4 trang 118 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (trải nghiệm)

Tiết 77: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch

Hướng dẫn học sinh tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh

Tiết 78: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)

HĐTN: Thực hành xem đồng hồ

Hoạt động trải nghiệm thực hành xem đồng hồ, xem lịch học sinh thực hành tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh

Bài 32: Luyện tập chung (chủ đề 5+6)

Tiết 79: Luyện tập

Bài tập 4 trang 123 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100

Tiết 80: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

17

Chủ đề 7: Ôn tập học kỳ I

Tiết 81: Luyện tập

Tiết 82: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Tiết 83: Luyện tập

Bài tập 4 trang 128 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 34: Ôn tập hình phẳng

Tiết 84: Luyện tập

Bài tập 5 trang 130 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

18

Tiết 85: Luyện tậ

Bài 35: Ôn tập đo lường

Tiết 86: Luyện tập

Bài tập 5 trang 133 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 87: Luyện tập

Bài 36: Ôn tập chung

Tiết 88: Luyện tập

Bài tập 5 trang 136 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 89: Luyện tập

Bài tập 4 trang 137 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 90: Kiểm tra cuối HKI

Bổ sung tiết Kiểm tra cuối HKI

19

Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

Bài 37: Phép nhân

Tiết 91: Phép nhân

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

Tiết 92: Luyện tập

Bài 38: Thừa số, tích

Tiết 93: Thừa số, tích

Tiết 94: Luyện tập

20

Bài 39: Bảng nhân 2

Tiết 95: Bảng nhân 2

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

Tiết 96: Luyện tập

Bài 4 trang 11 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 40: Bảng nhân 5

Tiết 97: Bảng nhân 5

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

Tiết 98: Luyện tập

Bài 4 trang 14 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 41: Phép chia

Tiết 99: Phép chia

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

21

Tiết 100: Luyện tập

Bài 42: Số bị chia, Số chia, thương

Tiết 101: Số bị chia, Số chia, thương

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

Tiết 102: Luyện tập

Bài 4 trang 20 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 43: Bảng chia 2

Tiết 103: Bảng chia 2

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

Tiết 104: Luyện tập

Bài 4 trang 23 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 44: Bảng chia 5

Tiết 105: Bảng chia 5

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

22

Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

Bài 44: Bảng chia 5

Tiết 106: Luyện tập

Trò chơi Chọn tấm thế nào? Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Bài 45: Luyện tập chung (chủ đề 8)

Tiết 107: Luyện tập

Bài 4 trang 28 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 108: Luyện tập

Bài 4 trang 29 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 109: Luyện tập

Tiết 110: Luyện tập

23

Tiết 111: Luyện tập

Trò chơi Đương đến kho báu Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Chủ đề 9: Làm quen với hình khối

Bài 46: khối trụ, khối cầu

Tiết 112: Khối trụ, khối cầu

Không giới thiệu thêm cho học sinh về các đặc điểm của hình như cạnh, góc, mặt, đỉnh.

Tiết 113: Luyện tập

Bài 4 trang 36 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 47: Luyện tập chung (Trải nghiệm)

Tiết 114: Luyện tập

Học sinh thực hành nhận dạng được các hình qua việc sử dụng đồ dùng hoặc vật thật với sự giúp đỡ của phụ huynh

Tiết 115: Luyện tập

Học sinh thực hành nhận dạng được các hình qua việc sử dụng đồ dùng hoặc vật thật với sự giúp đỡ của phụ huynh

24

Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000

Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Tiết 116: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Tiết 117: Luyện tập

Bài 4 trang 42 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục

Tiết 118: Các số tròn trăm

Bài 3 trang 44 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 119: Các số tròn chục

Bài 3 trang 46 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Tiết 120: So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ đơn giản

25

Tiết 121: Luyện tập

Bài 5 trang 49 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 51; Số có ba chữ số

Tiết 122: Số có ba chữ số

Bài 2 trang 50 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 123: Luyện tập

Bài 3 trang 52 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 124: Luyện tập

Trò chơi Bữa tiệc của chim cánh cụt Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Tiết 125: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Bài 3 trang 56 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

26

Tiết 126: Luyện tập

Bài 4 trang 57 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 53: So sánh các số có ba chữ số

Tiết 127: So sánh các số có ba chữ số

Bài 4 trang 59 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 128: Luyện tập

Bài 4 trang 60 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 54: Luyện tập chung (chủ đề 10)

Tiết 129: Luyện tập

Bài 4, bài 5 trang 62 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 130: Luyện tập

Bài 5 trang 64 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

27

Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam

Bài 55: Đề - xi - mét. Mét. Ki – lô- mét

Tiết 131: Đề - xi - mét. Mét

Bài 3 trang 66 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 132: Luyện tập

Trò chơi cầu thang cầu trượt Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Tiết 133: Ki- lô- mét

Bài 4 trang 70 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 56: Giới thiệu tiền Việt Nam

Tiết 134: Giới thiệu tiền Việt Nam

Giáo viên giới thiệu cho học sinh nhận biết một số tờ tiền có mệnh giá đang hiện hành

Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (trải nghiệm)

Tiết 135: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài

Thực hành đo độ dài và tính toán tại nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh

28

Tiết 136: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài

Hướng dẫn hs thực hiện một số hoạt động thực hành trái nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Bài 58: Luyện tập chung

Tiết 137: Luyện tập

Bbài 2 trang 75, bài 4 trang 76 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 138: Luyện tập

Bài 4,5 trang 78 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ

Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 139: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 3 trang 80 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 140: Luyện tập

Bài 5 trang 82 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

29

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 141: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 3 trang 84 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 142: Luyện tập

Bài 5 trang 85 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 143: Luyện tập

Bài 4, bài 5 trang 86 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 144: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 4 trang 88 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 145: Luyện tập

Bài 4,5 trang 89 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

30

Tiết 146: Luyện tập

Bài 5 trang 90 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 147: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 3 trang 92 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 148: Luyện tập

Bài 5 trang 93 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 149: Luyện tập

Bài 5 trang 95 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 150: Luyện tập

Bài 5 trang 96 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

31

Bài 63: Luyện tập chung (chủ đề 12)

Tiết 151: Luyện tập

Bài 4 trang 97 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 152: Luyện tập

Trò chơi Cờ caro: Học sinh chơi ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Tiết 153: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Bài 3 trang 101 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 65: Biểu đồ tranh

Tiết 154: Biểu đồ tranh

Tiết 155: Luyện tập

31

Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể

Tiết 156: Chắc chắn, có thể, không thể

Tích hợp trong phần vận dụng kiến thức vào thực tiễn sau mỗi bài học

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu (trải nghiệm)

Tiết 157: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Hướng dẫn học sinh thực hiện một số hoạt động thực hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Tiết 158: Luyện tập

Bài 5 trang 111 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 159: Luyện tập

Bài 5 trang 112 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (3 tiết)

Tiết 160: Luyện tập

Điều chỉnh: Bài 69gộp 3 tiết- 2 tiết

Bài 3 trang 113, bài 4 trang 114 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

33

Tiết 161: Luyện tập

Tiết 160: gồm số bài tập của tiết 160 cộng thêm BT (1,2,3) của tiết Luyện tập thứ hai Bài 69” Tiết 2: Gồm bài tập (4,5 )của tiết 161 công thêm các bài của tiết Luyện 162

Bài 4, bài 5 trang 115 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Tiết 162: Luyện tập

Bài 4 trang 118 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 163: Luyện tập

Bài 4 trang 119, bài 5 trang 120 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 164: Luyện tập

bài 4, 5 trang 121 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Tiết 165: Luyện tập

Bài 4, 5 trang 123 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

34

Tiết 166: Luyện tập

Bài 2 trang 125, bài 5 trang 126 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 167: Luyện tập

Bài 72: Ôn tập hình học

Tiết 168: Luyện tập

Bài 4,5 trang 128 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 169: Luyện tập

Bài 4,5 trang 130 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 73: Ôn tập đo lường

Tiết 170: Luyện tập

Bài 4 trang 132 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

35

Tiết 171: Luyện tập

Bài 4 trang 133 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Tiết 172: Luyện tập

Hướng dẫn học sinh thực hành dưới sự giúp đỡ của phụ huynh

Bài 75: Ôn tập chung

Tiết 173: Luyện tập

Bài 3 trang 136, bài 5 trang 137 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 174: Luyện tập

Bài 4,5 trang 138 HS làm bài ở nhà với sự hỗ trợ của PH

Tiết 175: Kiểm tra cuối HKII

Bổ sung tiết: Kiểm tra cuối HKII

2. Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 môn Tiếng Việt

Môn Tiếng Việt: Tổng số tiết: 350 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần, Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 10 / tuần; Thời lượng: 35 phút/tiết

Tuần

Chương trình sách giáo khoa

Điều chỉnh theo CV 3969

Chủ đề/
Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết PPCT

Thời lượng

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

1

Em
lớn
lên
từng ngày

Bài 1: Tôi là học sinh lớp 2

Đọc: Tôi là học sinh lớp 2

1,2

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa A

3

1 tiết

Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Những ngày hè của em

4

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi?

Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?

5,6

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi?
- Bảng chữ cái

7

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: - Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới thiệu

8

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân

9

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

10

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

2

Em
lớn
lên
từng ngày

Bài 3 : Niềm vui của Bi và Bống

Đọc: Niềm vui của Bi và Bống

11,12

2 tiết

Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa Ă, Â

13

1 tiết

Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Niềm vui của Bi và Bống

14

1 tiết

Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 4: Làm việc thật là vui

Đọc: Làm việc thật là vui

15,16

2 tiết

Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Làm việc thật là vui
- Bảng chữ cái

17

1 tiết

Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

18

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà

19

1 tiết

Đọc mở rộng:

20

1 tiết

GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

3

Bài 5: Em có xinh không?

Đọc: Em có xinh không?

21,22

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa B

23

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Em có xinh không?

24

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 6: Một giờ học

Đọc: Một giờ học

25,26

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Một giờ học
- Bảng chữ cái

27

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập Từ ngữ chỉ đặc điểm: Câu nêu đặc điểm

28

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể việc thường làm

29

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

30

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

4

Em
lớn
lên
từng ngày

Bài 7: Cây xấu hổ

Đọc: Cây xấu hổ

31,32

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa C

33

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Chú đỗ con

34

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 8: Cầu thủ dự bị

Đọc: Cầu thủ dự bị

35,36

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Cầu thủ dự bị
- Viết hoa tên người

37

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi; Câu nêu hoạt động

38

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi

39

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

40

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

5

Bài 9: Cô giáo lớp em

Đọc: Cô giáo lớp em

41,42

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa D

43

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học

44

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 10: Thời khóa biểu

Đọc: Thời khóa biểu

45,46

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe viết : Thời khóa biểu
- Phân biệt c/k, ch/tr, v/d

47

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

48

1 tiết

Luyện tập: Viết thời gian biểu

49

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

50

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

6

Em lớn lên từng ngày

Bài 11: Cái trống trường em

Đọc: Cái trống trường em

51,52

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa Đ

53

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Ngôi trường của em

54

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 12: Danh sách học sinh

Đọc: Danh sách học sinh

55,56

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Nghe viết: Cái trống trường em
- Phân biệt g/gh, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

57

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

58

1 tiết

Luyện tập: Lập danh sách học sinh (tổ)

59

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

60

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

7

Bài 13: Yêu lắm trường ơi!

Đọc: Yêu lắm trường ơi!

61, 62

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa E, Ê

63

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Bữa ăn trưa

64

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 14: Em học vẽ

Đọc: Em học vẽ

65,66

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Nghe – viết: Em học vẽ
- Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, an/ang

67

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT chỉ đồ dùng học ; dấu chấm, dấu chấm hỏi

68

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật

69

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

70

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

8

Em
lớn
lên
từng ngày

Bài 15: Cuốn sách của em

Đọc: Cuốn sách của em

71,72

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa G

73

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Họa mi, vẹt và quạ

74

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 16: Khi trang sách mở ra

Đọc: Khi trang sách mở ra

75,76

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Khi trang sách mở ra
- Viết hoa tên người
- Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng

77

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

78

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập

79

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

80

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

9

Ôn tập giữa học kì 1

81- >90

10 tiết

10

Niềm vui tuổi thơ

Bài 17: Gọi bạn

Đọc: Gọi bạn

91,92

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa H

93

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Gọi bạn

94

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 18: Tớ nhớ cậu

Đọc: Tớ nhớ cậu

95,96

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Nghe – viết: Tớ nhớ cậu
- Phân biệt c/k, iêu/ươu, en/eng

97

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về tình cảm bạn bè; Dấu chấm, dấu chẩm hỏi, dấu chấm than

98

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn

99

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

- Đọc mở rộng:

100

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

11

Niềm vui tuổi thơ

Bài 19: Chữ A và những người bạn

Đọc: Chữ A và những người bạn

101,102

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa J, K

103

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Niềm vui của em

104

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 20: Nhím nâu kết bạn

Đọc: Nhím nâu kết bạn

105,106

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Nghe – viết: Nhím nâu kết bạn
- Phân biệt g/gh, iu/ưu, iên/ iêng

107

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu hoạt động

108

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi

109

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

110

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

12

Niềm
vui
tuổi
thơ

Bài 21: Thả diều

Đọc: Thả diều

111,112

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa L

113

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Chúng mình là bạn

114

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 22: Tớ là lê- gô

Đọc: Tớ là lê- gô

115,116

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Nghe – viết: Đồ chơi yêu thích
- Phân biệt ng/ngh, ch/tr, uôn/uông

117

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

118

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu về một đồ chơi

119

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

120

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

13

Niềm vui tuổi thơ

Bài 23 : Rồng rắn lên mây

Đọc: Rồng rắn lên mây

121,122

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa M

123

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Búp bê biết khóc

124

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 24: Nặn đồ chơi

Đọc: Nặn đồ chơi

125,126

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Nặn đồ chơi
- Phân biệt d/gi, s/x, ươn/ương

127

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về đồ chơi; dấu phẩy

128

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ chơi

129

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng:

130

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

14

Mái
ấm
gia
đình

Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội

Đọc: Sự tích hoa tỉ muội

131,132

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa N

133

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Hai anh em

134

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 26: Em mang về yêu thương

Đọc: Em mang về yêu thương

135,136

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Em mang về yêu thương
- Phân biệt iên/yên/uyên, r/d/gi, ai/ay

137

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về gia đình, từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm

138

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một việc người thân đã làm cho em

139

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

140

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

15

Mái
ấm
gia
đình

Bài 27: Mẹ

Đọc: Mẹ

141,142

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa O

143

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kẻ chuyện: Sự tích cây vú sữa

144

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 28: Trò chơi của bố

Đọc: Trò chơi của bố

145,146

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Trò chơi của bố
- Viết hoa tên riêng địa lí
- Phân biệt n/l, ao/au

147

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

148

1tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân

149

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

150

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

16

Mái
ấm
gia
đình

Bài 29 : Cánh cửa nhớ bà

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Đọc: Cánh cửa nhớ bà

151,152

2 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Viết: Chữ hoa Ô, Ơ

153

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Nói và nghe: Kể chuyện: Bà cháu

154

1 tiết

Bài 30: Thương ông

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Đọc: Thương ông

155,156

2 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Viết: - Nghe – viết: Thương ông
- Phân biệt ch/tr, ac/at

157

1 tiết

Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động

158

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc đã làm cùng người thân

159

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Đọc mở rộng

160

1 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

17

Mái
ấm
gia
đình

Bài 31: Ánh sáng của yêu thương

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Đọc: Ánh sáng của yêu thương

161,162

2 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Viết: Chữ hoa P

163

1 tiết

Nói và nghe: Kể chuyện: Ánh sáng của yêu thương

164

1 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Bài 32: Chơi chong chóng

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Đọc: Chơi chong chóng

165,166

2 tiết

Viết: - Nghe – viết: Chơi chong chóng
- Phân biệt iu/ưu, ăc/ăt, âc/ât

167

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Luyện tập: MRVT về tình cảm gia đình, dấu phẩy

168

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Luyện tập: Viết tin nhắn

169

1 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Đọc mở rộng

170

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

18

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

171- 180

10 tiết

19

Vẻ
đẹp quanh em

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Đọc: Chuyện bốn mùa

181,182

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa Q

183

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Chuyện bốn mùa

184

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 2: Mùa nước nổi

Đọc: Mùa nước nổi

185,186

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Mùa nước nổi
- Phân biệt c/k, ch/tr, ac/at

187

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

188

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ vật

189

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

190

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

20

Vẻ đẹp quanh em

Bài 3: Họa mi hót

Đọc: Họa mi hót

191,192

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa R

193

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Hồ nước và mây

194

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 4: Tết đến rồi

Đọc: Tết đến rồi

195,196

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Tết đến rồi
- Phân biệt g/gh, s/x, uc/ut

197

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về ngày Tết; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

198

1 tiết

Luyện tập: Viết thiệp chúc Tết

199

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

200

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

21

Vẻ
đẹp quanh em

Bài 5: Giọt nước và biển lớn

Đọc: Giọt nước và biển lớn

201,202

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa S

203

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc đèn lồng

204

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 6: Mùa vàng

Đọc: Mùa vàng

205,206

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Mùa vàng
- Phân biệt ng/ngh, r/d/gi, ưc/ưt

207

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về cây cối

208

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc chăm sóc cây cối

209

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

210

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

22

Vẻ
đẹp quanh em

Bài 7: Hạt thóc

Đọc: Hạt thóc

211,212

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa T

213

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây khoai lang

214

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 8: Lũy tre

Đọc: Lũy tre

215,216

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Lũy tre
- Phân biệt uynh/uych, l/n, iêt/iêc

217

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về thiên nhiên; câu nêu đặc điểm

218

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia

219

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

220

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

23

Hành tinh xanh
của
em

Bài 9: Vè chim

Đọc: Vè chim

221,222

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa U, Ư

223

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Cảm ơn họa mi

224

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 10: Khủng long

Đọc: Khủng long

225,226

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe - viết: Khủng long
- Phân biệt uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc

227

1tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về muông thú; dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

228

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiều tranh ảnh về một con vật

229

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

230

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

24

Hành tinh xanh
của
em

Bài 11: Sự tích cây thì là

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Đọc: Sự tích cây thì là

231,232

2 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Viết: Chữ hoa V

233

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích cây thì là

234

1 tiết

Bài 12: Bờ tre đón khách

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Đọc: Bờ tre đón khách

235,236

2 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Viết: - Nghe – viết: Bờ tre đón khách
- Phân biệt d/gi, iu/ưu, ươc/ươt

237

1 tiết

Luyện tập: MRVT về vật nuôi; Câu nêu đặc điểm của các loài vật

238

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về hoạt động của con vật

239

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

Đọc mở rộng

240

1 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

25

Hành tinh xanh của
em

Bài 13 : Tiếng chổi tre

Đọc: Tiếng chổi tre

241,242

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa X

243

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Hạt giống nhỏ

244

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 14: Cỏ non cười rồi

Đọc: Cỏ non cười rồi

245,246

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Cỏ non cười rồi
- Phân biệt ng/ngh, ch/tr, êt/êch

247

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về bảo vệ môi trường; Dấu phẩy

248

1 tiết

Luyện tập: Viết lời xin lỗi

249

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

250

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

26

Hành tinh xanh
của
em

Bài 15: Những con sao biển

Đọc: Những con sao biển

251,252

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa Y

253

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Bảo vệ môi trường

254

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 16: Tạm biệt cánh cam

Đọc: Tạm biệt cánh cam

255,256

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Tạm biệt cánh cam
- Phân biệt oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

257

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về các loài vật nhỏ bé; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

258

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường

259

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

260

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

27

Ôn tập giữa học kì 2

261- >270

10 tiết

28

Giao tiếp

kết
nối

Bài 17: Những cách chào độc đáo

Đọc: Những cách chào độc đáo

271,272

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa A (kiểu 2)

273

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư

274

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 18: Thư viện biết đi

Đọc: Thư viện biết đi

275,276

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Thư viện biết đi
- Phân biệt d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã

277

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: Luyện tập sử dụng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy

278

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập

279

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

280

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

29

Giao tiếp

kết
nối

Bài 19: Cảm ơn anh hà mã

Đọc: Cảm ơn anh hà mã

281,282

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa M (kiểu 2)

283

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn anh hà mã

284

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét

Đọc: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét

285,286

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét
- Phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh

287

1tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về giao tiếp, kết nối; Dấu chấm, dấu phẩy

288

1tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình

289

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

290

1tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

30

Con người Việt Nam

Bài 21: Mai An Tiêm

Đọc: Mai An Tiêm

291,292

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa N (kiểu 2)

293

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Mai An Tiêm

294

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 22 : Thư gửi bố ngoài đảo

Đọc: Thư gửi bố ngoài đảo

295,296

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Thư gửi bố ngoài đảo
- Phân biệt d/gi, s/x, ip/iêp

297

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp

298

1 tiết

Luyện tập: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân

299

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

300

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

31

Con người Việt Nam

Bài 23: Bóp nát quả cam

Đọc: Bóp nát quả cam

301,302

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa q (kiểu 2)

303

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Bóp nát quả cam

304

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn

Đọc: Chiếc rễ đa tròn

305,306

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Chiếc rễ đa tròn
- Viết hoa tên người; phân biệt iu/ưu, im/iêm

307

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về Bác Hồ và nhân dân

308

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể một sự việc

309

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

310

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

32

Việt Nam quê hương em

Bài 25: Đất nước chúng mình

Đọc: Đất nước chúng mình

311,312

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Chữ hoa v (kiểu 2)

313

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Thánh Gióng

314

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 26: Trên các miền đất nước

Đọc: Trên các miền đất nước

315,316

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Trên các miền đất nước
- Viết hoa tên riêng địa lí

317

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về sản phẩm truyền thống của đất nước; Câu giới thiệu

318

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ

319

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

320

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

33

Việt Nam quê hương em

Bài 27: Chuyện quả bầu

Đọc: Chuyện quả bầu

321,322

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Ôn chữ hoa a, m, n (kiểu 2)

323

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Kể chuyện: Chuyện quả bầu

324

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

325,326

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa
- Phân biệt it/ uyt, ươu/iêu, in/inh

327

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về các loài vật dưới biển; Dấu chấm, dấu phẩy

328

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi

329

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

330

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

34

Việt Nam quê hương em

Bài 29: Hồ Gươm

Đọc: Hồ Gươm

331,332

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: Ôn chữ hoa Q, V (kiểu 2)

333

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Nói và nghe: Nói về quê hương đất nước em

334

1 tiết

- Yêu cầu kể được một đoạn trong câu chuyện

Bài 30: Cánh đồng quê em

Đọc: Cánh đồng quê em

335,336

2 tiết

- Hoạt động luyện đọc lại GV HS tự thực hành ở nhà.

Viết: - Nghe – viết: Cánh đồng quê em
- Viết hoa tên riêng địa lí; phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

337

1 tiết

- Hoạt động luyên tập viết vở cho HS thực hành ở nhà

Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp

338

1 tiết

Luyện tập: Viết đoạn văn kể về công việc của một người

339

1 tiết

- GV chuyển yêu cầu viết đoạn văn có cùng chủ đề để thành yêu cầu nói. Yêu cầu viết cho tự làm ở nhà.

Đọc mở rộng

340

1 tiết

- GV hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động ở nhà với sự giúp đỡ của phụ huynh

35

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2

341- 350

10 tiết

3. Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 môn Tự nhiên và Xã hội

Tuần

Chương trình sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Chủ đề/Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học

Thời lượng

1

Gia đình (11 tiết)

Bài 1: Các thế hệ trong gia đình

1,2

2 tiết

Phối hợp với gia đình hướng dẫn HS

thực hành yêu cầu cần đạt của chủ đề này

2

Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

3,4

2 tiết

Thực hiện yêu cầu cần đạt này trong hoạt động vận dụng ở gia đình- Chia sẻ được với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này.

3

Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

5,6

2 tiết

Thực hiện yêu cầu cần đạt này trong hoạt động vận dụng ở gia đình- Thu thập được thông tin về một số lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống.

4

Bài 4: Giữ sạch nhà ở

7,8

2 tiết

Lưu ý đến yêu cầu cần đạt sau: Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh) nhằm phòng tránh Covid- 19 (tiết 7)

5 + 6

Bài 5: Ôn tập chủ đề về Gia đình

9,10,11

3 tiết

6+ 7

Trường
học
(11 tiết)

Bài 6: Chào đón ngày khai giảng

12,13

2 tiết

7+8

Bài 7: Ngày hội đọc sách của chúng em

14,15

2 tiết

Linh hoạt thay đổi KHDH môn học để tổ chức dạy học chủ đề này tại nhà trường

8+9

Bài 8: An toàn khi ở trường

16,17

2 tiết

9+10

Bài 9: Giữ vệ sinh trường học

18,19

2 tiết

Không thực hiện yêu cầu cần đạt này nếu dạy học trực tuyến.- Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường.

10 + 11

Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học

20,21,22

3 tiết

12

Cộng đồng địa phương (10 tiết)

Bài 11: Hoạt động mua bán hàng hóa

23,24

2 tiết

13

Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa

25

1 tiết

Không thực hiện yêu cầu cần đạt này nếu dạy học trực tuyến. Thực hành (theo tình huống giả định) lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng.

13 +14

Bài 13: Hoạt động giao thông

26,27

2 tiết

Tập trung vào những yêu cầu cần đạt sau:

- Kể được tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông

- Phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo chỉ dẫn; biển báo cấm; biển báo nguy hiểm) qua hình ảnh

14 +15

Bài 14: Cùng tham gia giao thông

28,29

2 tiết

Nêu được quy định khi đi trên một số phương tiện giao thông chủ yếu có ở địa phương và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

15+ 16

Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

30,31,32

3 tiết

17

Thực vật và động vật (13 tiết).

Bài 16: Thực vật sống ở đâu?

33,34

2 tiết

18

Bài 17: Động vật sống ở đâu?

35,36

2 tiết

19+ 20

Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật?

37,38,39

3 tiết

Tập trung vào yêu cầu cần đạt sau:

- Nêu được những việc có thể làm để bảo vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống của thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

20+21

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em

40,41,42

3 tiết

Thực hiện những yêu cầu cần đạt này trong hoạt động vận dụng ở nhà trong điều kiện cho phép, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid- 19.- Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật có ở xung quanh và mô tả được môi trường sống của chúng.

22+ 23

Bài 20: Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật

43,44,45

3 tiết

23+24

Con người và sức khỏe (15 tiết)

Bài 21: Tìm hiểu cơ quan vận động

46,47

2 tiết

24+25

Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

48,49

2 tiết

25+ 26

Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp

50,51

2 tiết

Không thực hiện yêu cầu cần đạt này.- Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu một trong các cơ quan trên không hoạt động.

26+27

Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

52,53

2 tiết

Tập trung vào những yêu cầu cần đạt sau:

- Thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.

Thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận. Lưu ý thực hiện: giữ vệ sinh cơ quan hô hấp, thực hiện thở đúng cách, tăng cường vận động để giúp cơ thể khỏe mạnh nhằm phòng tránh Covid- 19

27+28

Bài 25: Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu

54,55

2 tiết

28+29

Bài 26: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

56,57

2 tiết

29+30

Bài 27: Ôn tập về chủ đề Con người và sức khỏe

58,59,60

3 tiết

31

Trái đất và bầu trời
(10 tiết)

Bài 28: Các mùa trong năm

61,62

2 tiết

Phối hợp với gia đình thực hiện yêu cầu cần đạt này

- Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

32

Bài 29: Một số thiên tai thường gặp

63,64

2 tiết

Tập trung thực hiện yêu cầu cần đạt sau: Nhận biết và mô tả được ở mức độ đơn giản một số hiện tượng thiên tai phổ biến tại địa phương

33+ 34

Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai

65,66,

67

3 tiết

Thực hiện yêu cầu cần đạt này trong hoạt động vận dụng ở Hướng dẫn HS thực hành, luyện tập ở nhà- Đưa ra được một số ví dụ về thiệt hại tính mạng con người và tài sản do thiên tai gây ra. - Nêu và luyện tập được một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy ra ở địa phương.

34 + 35

Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

68,69,70

3 tiết

4. Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 môn Đạo đức

Tuầntháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh theo CV 3969

Chủ đề/Mạch nội dung

Tiết thứ

Tên bài học

Tiết học/ Thời lượng

1

Quê hương em

1

Bài 1: Vẻ đẹp quê hương em

2 tiết

- GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được địa chỉ của quê hương” và “Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình”

2

2

- GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

3

3

Bài 2: Em yêu quê hương

2 tiết

4

4

5

Kính trọng thầy giáo cô giáo và yêu quý bạn bè

5

Bài 3: Kính trọng thầy giáo, cô giáo

2 tiết

GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số biểu hiện của sự kính trọng thầy giáo,cô giáo và yêu quý bạn bè” và “Thực hiện được hành động và lời nói thể hiện sự kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè”

6

6

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

7

7

Bài 4: Yêu quý bạn bè

2 tiết

8

8

9

Quý trọng thời gian

9

Bài 5: Quý trọng thời gian

2 tiết

- GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian” và YCCĐ “Biết vì sao phải quý trọng thời gian”

10

10

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

11

Nhận lỗi và sửa lỗi

11

Bài 6: Nhận lỗi và sửa lỗi

2 tiết

- GV lồng ghép các YCCĐ:

+ “Nêu được một số biểu hiện của nhận lỗi, sửa lỗi” và “Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi”

+ “Biết vì sao phải nhận lỗi, sửa lỗi” và “Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi, sửa lỗi”

12

12

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ

13

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

13

Bài 7: Bảo quản đồ dùng cá nhân

2 tiết

- GV lồng ghép các YCCĐ:

- + “Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình” và “Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình”

-

14

14

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

15

15

Bài 8: Bảo quản đồ dùng gia đình

2 tiết

Biết vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình” và “Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình”

16

16

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

17

17

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

18

18

Kiểm tra học kì I

1 tiết

19

Thể hiện cảm xúc bản thân

19

Bài 9: Cảm xúc của em

2 tiết

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

20

20

21

21

Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

2 tiết

22

22

23

Tìm kiếm sự hỗ trợ

23

Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà

2 tiết

GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ” và “Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết”

24

24

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

25

25

Bài 12: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường

2 tiết

GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ” và “Biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết”

26

26

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

27

27

Bài 13: Cảm xúc của em Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở công cộng

3tiết

28

28

29

28

30

Tuân thủ quy định nơi công cộng

30

Tìm hiểu quy định nơi công cộng

2 tiết

31

31

32

32

Em tuân thủ quy định nơi công cộng

2 tiết

- GV lồng ghép các YCCĐ:

- + “Nêu được một số quy định cần tuân thủ ở nơi công cộng” và “Thực hiện được các hành vi phù hợp để tuân thủ quy định nơi công cộng”

- + “Biết vì sao phải tuân thủ quy định nơi công cộng” và “Đồng tình với những lời nói, hành động tuân thủ quy định nơi công cộng; không đồng tình với những lời nói, hành động vi phạm quy định nơi công cộng”

33

33

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)

34

34

Ôn tập cuối năm

1 tiết

35

35

Kiểm tra cuối năm

1 tiết

5. Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969 môn Hoạt động trải nghiệm

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh theo CV 3969

Chủ đề/Mạch nội dung

Tiết thứ

Tên bài học

Tiết học/ Thời lượng

1

Khám phá bản thân

1,2,3

Bài 1: Hình ảnh của em.

3 tiết

-

GV cho HS nhận diện được hình ảnh thân thiện, luôn vui vẻ của chính trẻ (GV cho HS thể hiện ngay trên camera và luôn nhắc nhở HS về hình ảnh này khi học online cùng thầy cô và các bạn)

2

4,5,6

Bài 2: Nụ cười thân thiện.

3 tiết

3

7,8,9

Bài 3: Luyện tay cho khéo.

3 tiết

4

10,11,12

Bài 4: Tay khéo, tay đảm

3 tiết

5

13,14,15

Bài 5: Vui trung thu

3 tiết

6

Rèn nếp sống

16,17,18

Bài 6: Góc học tập của em

3 tiết

-

GV khuyến khích HS sắp xếp góc học tập, đồ dùng cá nhân... ngăn nắp gọn gàng.

7

19,20,21

Bài 7: Gọn gàng ngăn nắp

3 tiết

GV trao đổi với CMHS về mong đợi của nhà trường khi cho con thực hành công việc nhà phù hợp, chụp lại ảnh góc học tập, ngủ,... của con xem ngăn nắp thế nào và chia sẻ cùng bạn.

8

22,23,24

Bài 8: Quý trọng đồng tiền.

3 tiết

GV cho HS nhận biết đồng tiền và tiền được sử dụng trong trao đổi hàng hoá.

9

Em yêu trường em

25,26,27

Bài 9: Có bạn thật vui.

3 tiết

-

GV hướng dẫn HS cách giao tiếp, làm quen, bắt chuyện, nói chuyện phù hợp với bạn. HS thực hành làm quen bạn mới (nếu có) và nói chuyện online với bạn.

10

28,29,30

Bài 10: Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn.

3 tiết

11

Bài 11: Trường học hạnh phúc.

3 tiết

12

Bài 12: Biết ơn thầy cô.

3 tiết

Hướng dẫn HS những việc làm cụ thể để thể hiện lòng biết ơn thầy cô và nếu gặp khó khăn trong học tập thì có thể chia sẻ ngay để thầy cô giúp đỡ.

13

Tự phục vụ bản thân

Bài 13: Em tự làm lấy việc của mình

3 tiết

14

Bài 14: Nghĩ nhanh, làm giỏi.

3 tiết

15

Bài 15: Việc của mình không cần ai nhắc.

3 tiết

16

Bài 16: Lựa chọn trang phục.

3 tiết

17

Bài 17: Hành trang lên đường.

3 tiết

18

Gia đình thân thương

Bài 18: Người trong một nhà.

3 tiết

Chia sẻ những việc cả nhà làm cùng nhau trong những thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và khuyến khích HS thực hiện cùng gia đình.

19

Bài 19: Tết nguyên đán.

3 tiết

20

Bài 20: Ngày đáng nhớ của gia đình.

3 tiết

21

Tự chăm sóc và bảm vệ bản thân

Bài 21: Tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

3 tiết

22

Bài 22: Những vật dụng bảo vệ em.

3 tiết

23

Bài 23: Câu chuyện lạc đường.

3 tiết

24

Bài 24: Phòng tránh bị bắt cóc.

3 tiết

25

Chia sẻ cộng đồng

Bài 25: Những người bạn hàng xóm.

3 tiết

26

Bài 26: Tôi luôn bên bạn.

3 tiết

-

Nhận diện và tìm hiểu cùng HS những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp để tạo sự đồng cảm ở HS.

27

Bài 27: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật.

3 tiết

Chia sẻ một số cách có thể để thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp.

28

Môi trường quanh em

Bài 28: Cảnh đẹp quê em.

3 tiết

29

Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em.

3 tiết

Chăm sóc thiên nhiên xung quanh nơi ở của mình phù hợp với lứa tuổi để không gian sống vệ sinh, thân thiện.

30

Bài 30: Giữ gìn vệ sinh môi trường.

3 tiết

- Trao đổi với CMHS giao cho trẻ một số việc cụ thể, phù hợp để HS chăm sóc vệ sinh môi trường sống.

31

Bài 31: Lớp học xanh

3 tiết

32

Em tìm hiểu nghề nghiệp

Bài 32: Nghề của mẹ, nghề của cha.

3 tiết

- Trao đổi với HS về công việc của bố mẹ, nghề nghiệp của bố mẹ.

33

Bài 33: Nghề nào tính nấy.

3 tiết

- HS kể một số đức tính của bố mẹ.

34

Bài 34: Lao động an toàn.

3 tiết

Lưu ý HS sử dụng an toàn một số dụng cụ lao động trong gia đình.

35

Bài 35: Đón mùa hè trải nghiệm.

3 tiết

6. Kế hoạch giảm tải Giáo dục thể chất lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Chủ đề/Mạch nội dung

Tiết thứ

Tên bài học

Tiết học/ Thời lượng

Điều chỉnh theo CV 3969

1

1. ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

1

Giới thiệu chương trình

1 tiết

Giáo viên phối hợp với với phụ huynh HS để hỗ trợ học sinh biết quan sát tranh ảnh, làm mẫu của giáo viên để tập luyện.

2

Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

4 Tiết

2

3

Bài 1: chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại

4

Bài 1: chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại

3

5

Bài 1; chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

6

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

2 tiết

Đối với trường dạy học trực tuyến: Giáo viên giới thiệu động tác, phối hợp với phụ huynh HS để hỗ trợ học sinh nhận biết được nội dung: Tập hợp đội hình hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

4

Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

7,8

Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại

2 tiết

5

9,10

Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại.

2 tiết

6

11,12

Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại.

2 tiết

7

2. BÀI TẬP THỂ DỤC

13,14

Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay.

3 tiết

8

15

Bài 1: động tác vươn thở , động tác tay.

16

Bài 2: Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

1 tiết

9

17,18

Bài 2: Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

2 tiết

10

19

Bài 2: Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng.

1 tiết

20

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa.

1 tiết

11

21,22

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa.

2 tiết

12

23

Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa.

1 tiết

24

Hoàn thiện bài thể dục

1 tiết

13

25,26

Hoàn thiện bài thể dục

2 tiết

14

27,28

Hoàn thiện bài thể dục

2 tiết

15

3. TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

29,30

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

2 tiết

Đối với trường dạy học trực tuyến: Giáo viên phối hợp với phụ huynh nhắc nhở học sinh nghiêm túc, tích cực trong tập luyện. Bước đầu hình thành thói quen tập thể dục.

16

31,32

Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng

2 tiết

17

33,34

Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải

2 tiết

18

35

Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải.

1 tiết

36

Sơ kết học kì 1

1 tiết

19

37

Bài 2: Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải.

1 tiết

38

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng.

1 tiết

20

39,40

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng.

2 tiết

21

41

Bài 3: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng

1 tiết

42

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải.

1 tiết

22

43,44

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải

2 tiết

23

45

Bài 4: Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải.

1 tiết

46

Bài 5: Các động tác quỳ, ngồi cơ bản.

1 tiết

24

47,48

Bài 5: Các động tác quỳ, ngồi cơ bản.

2 tiết

25

49,50

Bài 6: Bài tập phối hợp các tư thế quỳ, ngồi cơ bản.

2 tiết

26

51,52

Bài 6: Bài tập phối hợp các tư thế quỳ, ngồi cơ bản.

2 tiết

27

4. THỂ THAO TỰ CHỌN- BÓNG RỔ

53,54

Bài 1: Động tác di chuyển không bóng.

2 tiết

28

55,56

Bài 1: Động tác di chuyển không bóng.

2 tiết

29

57,58

Bài 2: Động tác dẫn bóng.

2 tiết

30

59,60

Bài 2: Động tác dẫn bóng,

2 tiết

31

61,62

Bài 3: Động tác tung- bắt bóng bằng hai tay

2 tiết

32

63,64

Bài 3: Động tác tung- bắt bóng bằng hai tay

2 tiết

33

65,66

Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực.

2 tiết

34

67,68

Bài 4: Động tác ném rổ hai tay trước ngực.

2 tiết

35

69

Bài 4: Động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực.

1 tiết

70

Tổng kết năm học

1 tiết

7. Kế hoạch giảm tải Mỹ thuật lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969

Tuần

Chủ đề/

Tiết theo chương trình

Tên bài học

thời lượng

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Điều chỉnh theo CV 3969

Mạch nội dung

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

1

Chủ đề 1: Đại dương mênh mông

1

Bài 1: Bầu trời và biển

Tiết 1

- Tìm hiểu màu đậm, màu nhạt trong tự nhiên

2

2

Bài 1: Bầu trời và biển

Tiết 2

.

- Trưng bày sp và chia sẻ nhóm

3

3

Bài 2: Nhưng con vật dưới đại dương

Tiết 1

- .Xem tranh của họa sĩ.

4

4

Bài 2: Nhưng con vật dưới đại dương

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm

5

5

Bài 3: Đại dương trong mắt em

Tiết 1

- Khám phá cuộc sống dưới đại dương.

6

6

Bài 3: Đại dương trong mắt em

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm

7

Chủ đề 2: Đường đến trường em

7

Bài 1: Phương tiện giao thông

Ttiết 1

- Tìm hiểu các loại hình giao thông ở Việt Nam

8

8

Bài 1: Phương tiện giao thông

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm

9

9

Bài 2: Cặp sách xinh xắn

Tiết 1

- Trò chơi bán hàng.

10

10

Bài 2: Cặp sách xinh xắn

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

11

11

Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp

Tiết 1

- Xem tranh dân gian

12

12

Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

13

Chủ đề 3: Gia đình nhỏ

13

Bài 1: Con mèo tinh nghịch

Tiết 1

- Tìm hiểu dạng hình khối của các con vật.

14

14

Bài 1: Con mèo tinh nghịch

Tiết 2

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm..

15

15

Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật

Tiết 1

Tìm hiểu cách tạo hình bánh từ vật liệu đã qua sử dụng

16

16

Bài 2: Chiếc bánh sinh nhật

Ttiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

17

17

Bài 3: Sinh nhật vui vẻ

Tiết 1

- Xem sản phẩm mĩ thuật của bạn.

18

18

Bài 3: Sinh nhật vui vẻ

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

19

Chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới

19

Bài 1: Rừng cây rậm rạp

Ttiết 1

- Xem ảnh rừng cây.

20

20

Bài 1: Rừng cây rậm rạp

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

21

21

Bài 2: Chú chim nhỏ

Tiết 1

HD hs Làm quen với cách in chà xát tạo sản phẩm bằng bút sáp.

22

22

Bài 2: Chú chim nhỏ

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

23

23

Bài 3: Tắc kè hoa

Tiết 1

- Tạo bức tranh tắc kè hoa trong rừng cây.

24

24

Bài 3: Tắc kè hoa

Tiết 2

- Trưng bày bài vẽ va chia sẻ cảm nhận về hình, chấm, nét, màu theo nhóm.

25

25

Bài 4: Chú hổ trong rừng

Tiết 1

- Xem tranh của họa sĩ.

26

26

Bài 4: Chú hổ trong rừng

Tiết 2

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

27

27

Bài 5: Khu rừng thân thiện

Tiết 1

- Tìm hiểu tranh của bạn và họa sĩ.

28

28

Bài 5: Khu rừng thân thiện

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

29

Chủ đề 5: Đồ chơi thú vị

29

Bài 1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh

Tiết 1

- Học sinh mô phỏng lại nét biểu cảm theo hình khuân mặt trong sản phẩm của mình

30

30

Bài 1: Khuôn mặt ngộ nghĩnh

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

31

31

Bài 2: Tạo hình Rô- bốt

Tiết 1

- Kể về gia đình rô bốt.

32

32

Bài 2: Tạo hình Rô- bốt

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm.

33

33

Bài 3: Con rối đáng yêu

Tiết 1

- Tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

34

34

Bài 3: Con rối đáng yêu

Tiết 2

- Trưng bày sản phẩm và chia sẻ theo nhóm

35

35

Những bài em đã học: Ôn tập tổng hợp và đánh giá học kì 2

Tiết 1

- Chia sẻ cách vận dụng và bảo quản sản phẩm mĩ thuật.

8. Kế hoạch giảm tải Âm nhạc lớp 2 sách Kết nối tri thức theo công văn 3969

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh theo CV 3969

Chủ đề/Mạch nội dung

Tiết thứ

Tên bài học

Tiết học/ Thời lượng

1

Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh

1

Hát bài: Dàn nhạc trong vườn

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca , tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

2

2

- Tiết 2: Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn

1 Tiết

- Thưởng thức âm nhạc: Uớc mơ của bạn Đô

Thưởng thức âm nhạc -Hướng dẫn HS tự học tại nhà (với sự giúp đỡ của phụ huynh và người thân)

3

3

Đọc nhạc: Bài số 1

1 Tiết

4

4

Ôn tập đọc nhạc bài số 1 Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn

1 tiết

5

Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca

5

Hát bài: Con chim chích chòe

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca , tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

6

6

Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe

1 Tiết

7

7

Nhạc cụ: Song Loan

1 Tiết

- Thưởng thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam

Thưởng thức âm nhạc -Hướng dẫn HS tự học tại nhà (với sự giúp đỡ của phụ huynh và người thân)

8

8

Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe

1 Tiết

9

Chủ đề 3: Mái trường thân yêu

9

Hát bài: Học sinh lớp hai chăm ngoan

1 Tiết

10

10

Ôn tập bài hát: Học sinh lớp hai chăm ngoan

1 Tiết

- Đọc nhạc: Bài số 2

11

11

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2

1 Tiết

- Nghe nhạc: Vui đến trường

12

12

Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan.

1 Tiết

- Ôn tập đọc nhạc bài số 2

13

Chủ đề 4: Tuổi thơ

13

Hát bài: Chú chim nhỏ dễ thương

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca , tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

14

14

-Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương

1 Tiết

15

15

Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui

1 Tiết

- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu

16

16

Ôn tập cuối học kì I

1 Tiết

17

17

Ôn tập cuối học kì I

1 Tiết

18

18

Ôn tập cuối học kì I

1 Tiết

19

Chủ đề 5: Mùa xuân

19

Hát bài: Hoa lá mùa xuân

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca , tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

20

20

Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

1 Tiết

- Đọc nhạc: Bài số 3

21

21

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3

1 Tiết

- Thưởng thức âm nhạc: câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn

Thưởng thức âm nhạc -Hướng dẫn HS tự học tại nhà (với sự giúp đỡ của phụ huynh và người thân)

22

22

Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

1 Tiết

- Ôn tập đọc nhạc bài số 3

23

Chủ đề 6: Gia đình yêu thương

23

Hát bài: Mẹ ơi có biết

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca , tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

24

24

Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết

1 Tiết

25

25

Nghe nhạc: Ru con

1 Tiết

- Thưởng thức âm nhạc:

Thưởng thức âm nhạc -Hướng dẫn HS tự học tại nhà (với sự giúp đỡ của phụ huynh và người thân)

Nhạc cụ Ma-ca-cát (Maracas)

26

26

Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết

1 Tiết

27

27

Hát bài: Trang trại vui vẻ

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca , tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

28

28

Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ

1 Tiết

- Đọc nhạc: Bài số 4

29

29

Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4

1 Tiết

- Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con

30

30

- Tiết 30: Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ

1 Tiết

- Ôn tập đọc nhạc bài số 4

31

Chủ đề 7: Mùa hè vui

31

Hát bài: Ngày hè vui

1 Tiết

Hướng dẫn HS tự thực hiện 2 hình thức hát song ca, tốp ca tại nhà (gia đình cùng hỗ trợ)

32

32

Ôn tập bài hát: Ngày hè vui

1 Tiết

- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu

33

33

Nghe nhạc: Mùa hè ước mong

1 Tiết

- Ôn tập bài hát: Ngày hè vui

34

34

Ôn tập cuối năm

1 Tiết

35

35

Kiểm tra đánh giá cuối năm

1 Tiết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 16.523
0 Bình luận
Sắp xếp theo