Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH từ 01/7/2017

Quy định hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH từ 01/7/2017

Khi có sai sót về sổ BHXH sẽ ảnh hưởng đến người lao động. HoaTieu.vn xin hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH từ 01/7/2017 qua bài viết dưới đây để các bạn có thể nắm rõ về thủ tục, trình tự về việc điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH.

Bất kỳ thông tin nào trên sổ BHXH có sai sót cũng sẽ ảnh hưởng đến người lao động, đặc biệt là khi hưởng các chế độ BHTN, BHXH, do vậy, sau đây sẽ là hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH (từ ngày 01/7/2017)

Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH bao gồm:

  • Thay đổi họ, tên, chữ đệm.
  • Thay đổi ngày tháng năm sinh.
  • Thay đổi giới tính, dân tộc.
  • Thay đổi quốc tịch
  • Điều chỉnh các nội dung đã ghi trên sổ BHXH.

Trong trường hợp này, người tham gia cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ kèm theo:

  • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu hoặc trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.
  • Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc đối với trường hợp thay đổi nơi làm việc.

Người sử dụng lao động cần chuẩn bị Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Tất cả hồ sơ bao gồm 01 bộ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ nêu trên, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi quản lý sổ của DN, tổ chức mình.

Thời hạn giải quyết:

  • Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch.
  • Trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi NLĐ có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho NLĐ biết.
  • Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH.
Đánh giá bài viết
1 187
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.