Thông tư 89/2022/TT-BQP Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 89/2022/TT-BQP Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Ngày 06/12/2022, Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 89/2022/TT-BQP về việc ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.