Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 04 2021/TT-BYT được Bộ y tế ban hành về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất.