Quyết định 1085/QĐ-BTNMT 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 1085/QĐ-BTNMT 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 1085/QĐ-BTNMT 2023 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.