Nghị định 152/2018/NĐ-CP

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 152/2018/NĐ-CP

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị định 152/2018/NĐ-CP 273,3 KB 09/11/2018 8:41:00 SA
Nghị định 152/2018/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành về chế độ đối với vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn thi đấu. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.
Xem thêm các thông tin về Nghị định 152/2018/NĐ-CP