Biểu số 4/YTTN: Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân

Mẫu báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động khám và chữa bệnh của phòng y tế tư nhân. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin tên cơ sở, số lần khám... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2014/TT-BYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân là gì?

Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân là mẫu được lập ra để đánh giá tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở tư nhân. mẫu gồm các thông tin: Tên cơ sở, Giường bệnh, Số lần khám bệnh, Hoạt động cận lâm sàng.... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

2. Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân

Biểu số 4/YTTN: Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Báo cáo 6 tháng và 12 tháng

TT

Tên cơ sở

Giường bệnh

Số lần khám bệnh

Hoạt động cận lâm sàng

Tổng số

Nữ

Trong đó

Số lần xét nghiệm

Số lần chụp Xquang

Số lần siêu âm

Số lần chụp CT/MRI

BHYT

YHCT (kể cả kết hợp YHHĐ)

Trẻ em <15 tuổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng số

1. Mục đích:

Đánh giá tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở. Thông tin trong biểu mẫu sẽ phục vụ tính toán chỉ tiêu đánh giá mô hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe nhân dân như: Số lần khám bệnh trung bình 1 người 1 năm; tình hình bệnh tật của địa phương...

2. Kỳ báo cáo: 6 và 12 tháng.

3. Cách tổng hợp và ghi chép:

Cột 1: Số thứ tự của các cơ sở.

Cột 2: Ghi tên của từng cơ sở.

Cột 3: Ghi số giường lưu của từng cơ sở.

Cột 4 đến cột 8: Là các thông tin về khám bệnh.

Khái niệm một lần khám bệnh: là một lần người bệnh được thầy thuốc thăm khám về lâm sàng hoặc kết hợp cận lâm sàng hay thủ thuật thăm dò khác nhằm mục đích chẩn đoán và điều trị.

Đối với một số trường hợp được quy định như sau:

- Sau khi khám một chuyên khoa nếu cần phải gửi người bệnh đi khám thêm các chuyên khoa khác thì mỗi lần khám một chuyên khoa được tính một lần khám bệnh.

- Trong trường hợp nhiều thầy thuốc chuyên khoa cùng hội chẩn trước một người bệnh thì chỉ tính một lần khám bệnh.

- Trong trường hợp người bệnh khám một chuyên khoa nhiều lần trong ngày cũng chỉ tính một lần khám bệnh.

- Trong trường hợp người bệnh điều trị ngoại trú thì lần khám đầu tiên cũng như các lần khám tiếp theo, mỗi lần khám của y, bác sỹ đều được tính là một lần khám bệnh. (Trường hợp bệnh nhân nhận kết quả XN, chuyển về khám lại… Cũng chỉ tính 1 lần).

Nếu người bệnh đến phòng khám chỉ để thực hiện các phương pháp điều trị theo chỉ định của y, bác sỹ thì không tính là lần khám bệnh. Mọi chăm sóc của y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên... đều không được tính là lần khám bệnh, ví dụ: Người bệnh đến để nhận thuốc, băng bó, rửa vết thương, tiêm thuốc ...

Cột 4: Ghi tổng số lần khám bệnh trong kỳ báo cáo của từng cơ sở y tế.

Cột 5: Ghi số lần khám bệnh là nữ.

Cột 6: Ghi số lần khám bệnh có BHYT.

Cột 7: Ghi số lần khám bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp YHCT với YH hiện đại.

Cột 8: Ghi số lần khám bệnh là trẻ em <15 tuổi.

Cột 9 đến cột 12: Ghi số lượt cung cấp dịch vụ cận lâm sàng.

Lưu ý: Xét nghiệm máu ngoại vi (công thức máu: mỗi chỉ số cụ thể theo chỉ định của bác sỹ được tính là một lần xét nghiệm); tổng phân tích nước tiểu chỉ tính 1 lần xét nghiệm.

Chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng: Tính theo số lần chỉ định của bác sỹ.

4. Nguồn số liệu: Báo cáo của các cơ sở y tế tư nhân trong huyện (Biểu 3/YTTN).

Sổ khám bệnh, bệnh án của bệnh nhân.

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Biểu số 4/YTTN: Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng y tế tư nhân để các bạn tiện tham khảo và lập cho đơn vị mình một bản báo cáo đầy đủ chi tiết nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 780
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.