Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm

Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm là gì? Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tem niêm phong lô sản phẩm là gì?

Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm là mẫu tem được lập ra để ghi chép về việc niêm phong lô sản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin sản phẩm, số thứ tự lô sản phẩm, ngày niêm phong...

2. Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm

TEM NIÊM PHONG LÔ SẢN PHẨM

(1)

Tên sản phẩm:.............................................................................................................

Số thứ tự lô sản phẩm:................................................................................................

Tên cơ sở sản xuất......................................................................................................

Địa chỉ.........................................................................................................................

Ngày niêm phong:........................................................................................................

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Đóng dấu của cơ quan kiểm tra.

Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm

Mẫu tem niêm phong lô sản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 209
0 Bình luận
Sắp xếp theo