Biểu mẫu thông tư 79 2020 BCA

Hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh được Bộ Công an ban hành tại Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020. Ban hành cùng với thông tư là các biểu mẫu về tạm hoãn xuất cảnh, nhập cảnh. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục Thông tư 79 2020 BCA.

Biểu mẫu Thông tư 79 về xuất nhập cảnh

Theo đó, ban hành kèm Thông tư này gồm các biểu mẫu:

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01

Quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01b

Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01c;

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01d;

Thông báo danh sách tạm hoãn xuất cảnh mẫu M01đ: Dùng cho người bị hoãn xuất cảnh là người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, được hưởng án treo trong thời gian thử thách; người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian chấp hành án;

Quyết định chưa cho nhập cảnh mẫu M02,

Quyết định giải tỏa chưa có nhập cảnh mẫu M02b;

Văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh mẫu M03;

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa mẫu M04;

Văn bản trao đổi với cơ quan, người có thẩm quyền ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh mẫu M05.

Đặc biệt, Quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa phải là bản chính, đầy đủ thông tin theo mẫu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 nhưng các biểu mẫu nêu trên có hiệu lực từ ngày 14/7/2020.

Nội dung chi tiết các biểu mẫu mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 4.455

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo