Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một văn bản mà tổ chức, cá nhân khai đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật gửi tới Cục Sở Hữu Trí Tuệ với mục đích để được xem xét và cấp bằng độc quyền về kiểu dáng công nghiệp. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của chủ đơn, nội dung đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

Phụ lục A - Mẫu số: 03-KDCN

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp *.

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)
TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Kiểu dáng cần bảo hộ được tách ra từ đơn số:......................................
nộp ngày:.................................
Phân loại quốc tế KDCN

CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:.........................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................................

Điện thoại:.......................................... Fax:......................................... E-mail: ...................................

Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp.

Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung.

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn.

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn.

là người khác được ủy quyền của chủ đơn.

Tên đầy đủ:............................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:.......................................... E-mail:.......................................

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

* Chú thích: Trong trang này và các trang sau, người yêu cầu đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ
XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN


Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

Theo thỏa thuận khác:

Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
3 478
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo