Thông tư 52/2020/TT-BTC hướng dẫn thống kê hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thông tư số 52/2020/TT-BTC

Thông tư 52/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

03 hình thức điều chỉnh thông tin thống kê hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 10/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được điều chỉnh thông qua các hình thức: điều chỉnh thường xuyên, điều chỉnh không thường xuyên và điều chỉnh lớn. Trong đó, việc điều chỉnh thường xuyên sẽ được thực hiện khi bổ sung các dữ liệu thống kê thiếu, cập nhật dữ kiệu thống kê thay đổi, hiệu chỉnh dữ liệu thống kê gốc và dữ liệu tổng hợp khi có lỗi hoặc sai sót, cập nhật các nguồn dữ liệu khác để có thông tin đầy đủ hoặc cập nhật kỳ gốc để làm mốc so sánh.

Việc điều chỉnh thường xuyên sẽ được thực hiện định kỳ và không thông báo trong trường hợp điều chỉnh hiện thời, điều chỉnh 06 tháng đầu năm và điều chỉnh năm. Cơ quan hải quan sẽ tiến hành công bố việc điều chỉnh thường xuyên với nội dung là các thông tin điều chỉnh theo Lịch Công bố thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 168/2011/TT-BTC hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 43
Bài liên quan